Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.2.1972)


Problém č. 479A. Pituk

9. miesto

II. medzištátny zápas družstiev

L 30.11.1967

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb7 Db2 Sb4 Jf2 Jg3 Pc4 c5 f5 f6 f7 g6 h2 (12 kameňov), čierny Ke5 Vd4 Jh7 Pd3 f3 g4 g7 h6 (8 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V tejto úlohe treba vzájomne porovnať zvodnosť 1.c6? s riešením, a to najmä hrozby a varianty po 1...K:f6. Objaví sa celá séria zaujímavých modelových matov v rámci "novostrategickej tematiky – táto skutočne perspektívna oblasť prilákala v zápase celý rad skladateľov, ktorí sa modelovými matmi dovtedy takmer nezaoberali, ako napr. Kapralos, Lačný, Sammelius, Petrović atď. Takáto akcia urobí pre propagáciu českej školy oveľa viac ako pripomínanie histórie. – Riešenie úlohy pošlite do 20 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 469 (Vladimirov) zo 17. decembra 1971: 1.Ve2 hrozí 2.V:d2+ c:d2 3.D:c4 mat, 1...S:d5 2.V:d6, 1...Jf:d5 2.S:d6, 1...Jc:d5 2.Jf:d6, 1...e:d5 2.Jb:d6 atď. Ideou problému je odpovedajúca si hra na dvoch poliach v štyroch variantoch. Strategický obsah nie je natoľko zaujímavý, ale odôvodnenie jednotlivých ťahov muselo dať autorovi hodne práce, čo si dobre uvedomili iste všetci riešitelia.

Riešenie problému č. 470 (Kofman) z 31. decembra 1971: Jediné pole, na ktorom môže biely kráľ stáť, je e1 – prirodzene, potom už 1.Vd1? nie je riešenie (1...0-0! bez matu) a k cieľu vedie len 1.0-0-0!, čo je iste chutné prekvapenie. Na ostatných poliach by biely kráľ buď prekážal vlastným figúram, alebo by sa vystavil šachom.

Riešenie problému č. 471 (Čepižnyj) zo 7. januára t. r. 1.Dc5 tempo 1...a6 2.a5 tempo 2...Je5~ 3.Sg4 mat, 2...Jg6~ 3.De7 mat, 1...a5 2.Jf7 tempo, 2...Kf5 3.Sg4 mat, 2...K:f7 3.De7 mat, 2...Je5~ 3.Jg5 mat, 2...J:f7 3.Sg4 mat, 2...Jg6~ 3.D:e5 mat. Maty, ktoré v jednom variante nasledovali po ľubovoľných ťahoch jazdcov, idú v druhom po ťahoch kráľa na uvoľnené polia, pričom pôvodné maty sa zamenia. Vo dvojťahovej forme je táto téma dobre známa, nikto ju však dovtedy nespracoval v trojťažke. Je to iste zaujímavá myšlienka, v danom prípade však trochu vadí nevyváženosť jednotlivých variantov, čo sa v prípade porovnania zdanlivých a skutočných hier nepociťuje. – Táto trojťažka má 2 vedľajšie riešenia: 1.a5 2.Dc5, Sg4, De7 a 1.Dd4 2.Je8, Sc7, Sg4.

Riešenie problému č. 472 (Albarda) zo 14. januára t. r.: Zdanlivá hra 1...K:f4+ 2.Jd5+ Kf5 3.Je7 mat, zvodnosť 1.Dd8? hrozí 2.Df6 mat, 1...K:f4+ 2.Jg5+ Ke5 3.J:f7 mat, ale 1...Vf5!, preto len 1.Df8 hrozí 2.Dd6 mat a 2.Dg7+, 1...K:f4+ 2.Jc5+ Ke5 3.J:d7 mat. Krížne šachy v spojení s analogickou hrou jazdcov a najmä s matmi po ich odviazaní kráľom pôsobia veľmi ucelene a efektne.


Vzad <<  >> Vpred