Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.1.1972)


Problém č. 471V. Čepižnyj

navrhol A. Grin

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kf1 Db4 Sd8 Sh5 Jf6 Jh6 Pa4 (7 kameňov), čierny Ke6 Je5 Jg6 Pa7 c6 f2 f3 f4 (8 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dnešná trojťažka má unikátnu históriu, lebo vznikla vcelku nepatrnou úpravou dvojťažky. Išlo o skladbu V. Čepižného, ktorá získala II. cenu v jubilejnom turnaji ZSSR r. 1968 a ktorá sa odlišovala od pozície č. 471 len tým, že biela dáma stála na c5 a chýbali pešiaci a4 a a7. Odporúčame najprv sa pozrieť na túto dvojťažku a potom ju porovnať s trojťažkou na diagrame, ktorej pozíciu navrhol A. Grin r. 1970. Kto si obidve úlohy podrobne preštuduje, mal by nám napísať svoj názor, ktorú pokladá za lepšiu, resp. či malo význam z dvojťažky urobiť trojťažku. Riešenie pošlite do 20 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.


II. medzištátna súťaž družstiev

Až takmer 4 roky po zasielacej lehote sme dostali do rúk vkusnú brožúrku s definitívnym výsledkom tejto mohutnej kompozičnej súťaže 27 štátov. 283 autorov súťažilo v deviatich oddeleniach 588 skladbami, z ktorých však až 173 muselo byť vylúčených pre rozličné nekorektnosti. Napokon sa súťaž skončila víťazstvom Fínska, ktoré získalo 1269 bodov pred ZSSR 1249, Švédskom a Holandskom 1224, Izraelom 1080, Gréckom 1008, NSR 998, USA 944, NDR 906, Francúzskom 845, Anglickom 827, ČSSR 804, Maďarskom 766 atď. Mnohé krajiny protestovali proti oddeleniu "štúdií s retrográdnou analýzou", holandskí usporiadatelia ho však ponechali, čo postihlo najviac práve ČSSR. Pri bodovaní ostávajúcich 8 oddelení je poradie: Fínsko 1145, ZSSR 1101, Holandsko 1092, Švédsko 1069, Izrael 948, Grécko 895, USA 888, NSR 862, Francúzsko 845, ČSSR 804 – teda naše družstvo o dve priečky vyššie. Je 12., resp. 10. miesto našim neúspechom? Bolo by, keby sa na súťaži zúčastnili skutočne najlepší z ČSSR. Avšak vinou či nedopatrením I. Mikana sa propozície nedostali do rúk prevažnej väčšine českých skladateľov, takže pod hlavičkou ČSSR vystupovala vlastne len SSR (z 27 poslaných skladieb iba 3 boli české). Okrem toho sme doplatili na nekorektnosti, ktorá postihla až 11 našich skladieb (t. j. vyše 40 percent). Z obidvoch týchto priestupkov si treba vziať ponaučenie pre blížiacu sa III. súťaž, v ktorej iste skončíme lepšie. Ale ani uvedený výsledok nie je zlý, keď najmä slovenskí skladatelia trojťažiek prekvapili výbornými výkonmi (Ančin 3. miestom, Pituk desiatym a Lačný dvanástym – z 81 bodovaných miest). V každom prípade súťaž povzbudila k práci mnohých skladateľov, a to bol iste jej hlavný klad.


Vzad <<  >> Vpred