Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.12.1971)


Problém č. 468L. I. Lošinskij

I. cena

Johnerov turnaj 1970

Mat 3. ťahom


Problém č. 469J. Vladimirov

I. cena

Šachmaty v SSSR 1968

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 468 biely Kh4 Da5 Vc3 Vg7 Sb8 Sg8 Jb5 Je6 Pc7 d7 e7 f4 (12 kameňov), čierny Kc6 Dc8 Vd1 Vd8 Sc5 Sh7 Jb6 Jh3 Pa4 a6 d6 e4 (12 kameňov) biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 469 b. Kb1 Dc2 Vd8 Ve5 Sd5 Sf4 Jb7 Jf7 Pb4 (9), č. Kd4 Da8 Sg1 Sh1 Jc7 Jf6 Pa7 c3 c4 d2 d6 e6 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. – Zo skladateľov, ktorí sa preslávili svojimi strategickými trojťažkami, možno menovať napr. Holanďanov Hartonga a Vissermana, Angličana Matthewsa, Američana Eatona a viacerých ďalších autorov z rôznych štátov, najvyššiu úroveň v tejto oblasti však dosiahli nesporne sovietski skladatelia. A z nich na prvom mieste nekorunovaný kráľ trojťažkárov Lev Lošinskij. Je to autor, u ktorého azda ani nemožno nájsť slabšiu či "oddychovú" skladbu, autor, ktorého takmer každé dielo predstavuje vrchol v danej tematickej oblasti. Dnešná jeho trojťažka má nádherný strategický obsah spočívajúci v blokovaní polí a otváraní pôsobnosti bielych kameňov, ktorý harmonicky nadväzuje na cyklické striedanie druhého a tretieho ťahu bieleho v troch tematických variantoch. Jakov Vladimirov patrí síce do mladšej generácie, ale už dnes možno povedať, že je po Lošinskom najúspešnejším sovietskym skladateľom trojťažiek. Jeho č. 469 obsahuje 4 varianty po braní strelca d5 s nasledujúcou podobne jednotnou hrou bieleho. Pre riešiteľov bude zaujímavé porovnať jednotlivé pokračovania medzi sebou, prečo jedno z nich vychádza a ostatné nie. Riešenia pošlite do 20 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.


ČSSR – Švédsko 131:80

To je konečný výsledok nášho mimoriadne úspešného zápasu v kompozičnom šachu s veľmi silným a favorizovaným družstvom Švédska. Po vyriešení námietok sme zvíťazili vo všetkých oddeleniach – vo dvojťažkách a trojťažkách takmer maximálnym rozdielom, v pomocných matoch a samomatoch tesne. Podrobný výsledok so všetkými skladbami bude uverejnený v Šachovom umení.


Vzad <<  >> Vpred