Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(7.7.2023)


Skladba č. 1205Henry M. Prideaux

Chess Chips 1878

Mat 2. ťahom (7–1)Kontrolná notácia: b. Kb1 Va4 Sb8 Sg4 Jd4 Jf7 Pe2 (7), č. Ke4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1204 (Fröberg): 1.a8V! tempo 1…Ja7(a5,b4) 2.Ve8 mat, 1…Jb8(d8,e7) 2.Va4 mat, 1…Jd4 2.Jbd6 mat, 1…Je5 2.Jfd6 mat. "Ľubovoľná" obrana Jc6 (zdvihnutie zo šachovnice) vedie k dvom matom, ale 6 konkrétnych obrán jeden z nich vylúči (čo by sa mohlo označiť ako antiduály) a 2 konkrétne obrany znemožnia oba maty a umožnia nové maty (čo sú predĺžené obrany). Nie zložitá, ale konštrukčne mimoriadne dokonalá skladba (včítane úvodníka). (ff)


Vzad <<  >> Vpred