Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(5.9.2001)Skladba č. 123Ladislav Packa

1. miesto

ČSFR – Izrael 1992

Mat 2. ťahom (13–10)Kontrolná notácia diagramu: b. Kb8 Da6 Va4 Vd8 Sa8 Se1 Ja5 Je7 Pc3 c5 d3 e5 f3 (13), č. Ke3 Vd2 Vh4 Sb1 Sg1 Jg3 Jh3 Pb3 e2 g4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Galanťan Ladislav Packa (nar. 12. septembra 1958) je autorom niekoľkých desiatok skladieb rôznych žánrov, ale takmer bez výnimky vynikajúcej úrovne. Získal niekoľko vysokých ocenení na domácich aj zahraničných turnajoch a osobitne sa vyznamenal v medzištátnom zápase ČSFR – Izrael, ktorý sa najmä jeho zásluhou skončil víťazstvom Česko-Slovenska v pomere 83:73.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Jf4, g:f3 2.Jc4, Jd5 mat, zvodnosť 1.Vf8? hrozí 2.Jd5 mat, 1...V:d3 2.Jc4 mat, 1...Jf4!, riešenie 1.Df6 hrozí 2.Jc4 mat, 1...S:d3 2.Jd5 mat (1...g:f3 2.D:f3 mat). Duchaplné spracovanie dvojťažkovej témy zápasu prikazujúcej maty s využitím zaclonenia bielej figúry.


Vzad <<  >> Vpred