Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(30.8.2001)Skladba č. 122Andrej Lobusov

II. cena

Europa-Rochade 1984-85

Mat 2. ťahom (9–4)Kontrolná notácia diagramu: b. Kg7 Dh7 Va4 Se3 Jc4 Jd3 Pd5 e2 f5 (9), č. Ke4 Vf3 Sa8 Pg3 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Významný ruský veľmajster Andrej Lobusov (nar. 17. júna 1951) je autorom niekoľkých stoviek skladieb rozličných žánrov. V Albumoch FIDE dosiahol vyše 87 bodov, má mimoriadne percento turnajových vyznamenaní a bol majstrom ZSSR v skladaní trojťažiek. Ako príklad z jeho tvorby sme zvolili dvojťažku so zdanlivými hrami a zvodnosťou 1.Dg8?.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...V:e3, S:d5 2.Jb6, Jc5 mat, zvodnosť 1.Dg8? hrozí 2.De6 mat, 1...V:e3, V:f5 2.Jd6, Jc5 mat, 1...S:d5!, riešenie 1.Dh6 hrozí 2.De6 mat, 1...V:e3, S:d5, V:f5 2.J:e3, Jd6, Jb6 mat. Elegantná "kolotočová" zámena variantov.


Vzad <<  >> Vpred