Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 5. 1977)


Úloha č. 19

Vasil Pipta, Trebišov

Originál pre VN

Biely začína a vyhraje (3–3)Kontrolná notácia: b. Kb5, Jb2, Pc4 (3), č. Kb8, Sa7, Pc5 (3).


Riešenie problému č. 14 od Jaroslava Fedora z Jakloviec. b. Kb5, Df1, Vf7, Vh5, Sc6, Jd7, Jh4, Pc2, d2, f2 (10), č. Kd4, Vd3, Sg5, Sh3, Jg1, Pb4, e2, e4 (8): 1.Vf7-f4 s hrozbou 2.Vf4:e4 mat, 1...Vd3:d2 2.Df1-a1 mat, 1...Vd3-e3 2.f2:e3 mat, 1...Sh3-f5 (g2) 2.Jh4:f5 mat, 1...Sg5:f4 2.Vh5-d5 mat, 1...e2-e1D (V) 2.Df1:d3 mat.


Konečný stav riešiteľskej súťaže za I. štvrťrok

J. Majerčák (Tatranská Lomnica) 42 bodov. Š. Halaj (Drienovec), I. Bandžuch (Spišské Vlachy), L. Matoňák (Poprad) a A. Horbal (Spišská Nová Ves) po 41 bodov. V. Pipta (Trebišov), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a J. Kovalič (Spišská Nová Ves) po 39 bodov. J. Fedor (Jaklovce) a P. Durst (Kvetnica) po 37 bodov. J. Skokan (Spišská Teplica) 36 bodov. J. Mudronček (Poprad) 34 bodov. Ľ. Murín (Prešov) 32 bodov. I. Kiss (Kežmarok) a Ondrej Krištofóry (Iliašovce) po 31 bodov. Ján Krištofóry (Iliašovce) a J. Fábry (Poprad) po 30 bodov. J. Fedor (Jaklovce) 29 bodov. M. Hudý (Valaliky) a O. Mihalčo (Košice) po 27 bodov. Ing. P. Matta (Beniakovce) 26 bodov. A. Mitrík (Prakovce) a J. Štec (Košice) po 22 bodov. J. Frický (Bardejov), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), L. Kočík (Košice) a J. Majerčin (Košice) po 21 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a M. Badzíková (Hrabušice) po 20 bodov. T. Horváth (Valaliky) 17 bodov. Ing. I. Kron (Prešov) 15 bodov. O. Alexaj (Mengusovce) a M. Kseňák (Stará Ľubovňa) po 13 bodov. S. Babela (Prešov) a K. Kováčik (Solivar) po 10 bodov. Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves) 9 bodov. J. Tomaš (Vojčice) 8 bodov. K. Suchár (Prešov) 7 bodov. J. Ivanoc (Milhostov), L. Zvada (Spišská Nová Ves), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) a J. Heligman (Mária Huta) po 6 bodov. M. Ďuriška (Revúca) 4 body. M. Belohradský (Turnianske Podhradie), V. Kaščák (Bardejov), M. Varga (Trebišov) a J. Lipták (Vrbov) po 2 body.


Knižné odmeny získavajú

Jozef Majerčák, 059 60 Tatranská Lomnica, zotavovňa "Urán".

Štefan Halaj, 044 01 Drienovec 269.

Imrich Bandžuch, 053 61 Spišské Vlachy, Vajanského 24.

Anton Horbal, 052 01 Spišská Nová Ves, Mojmírova 6 D/4.

Ladislav Matoňák, 058 01 Poprad, Obrancov mieru 1609.


Vzad <<  >> Vpred