Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(31. 1. 1970)


Úloha č. 4

Ing. Michal Piasecký, Košice

2. čestné uznanie

"Nachodskij Rabočij" 1969

Pomocný mat 3. ťahom (4–3)

(začína čierny)Kontrolná notácia: b. Ka5, Jd2, Pb3, f3 (4), č. Kb7, Vb4, Sc5 (3). Sú to dvojčatá a za každé sa priznávajú 3 body. Úloha "A": Diagram. Úloha "B": Mení sa len postavenie čierneho strelca: namiesto na c5 stojí na poli c6.


Riešenie problému č. 1: 1.Dc7-e5 2.De5-d5 mat, 2.d2-d3 mat, 2.De5-c3 mat, Jc2-d4 (Je6-d4), f5:e4, Jc2-b4 (e6-f4). Ostatné varianty nie sú dôležité. Je skoro neuveriteľné, že úloha, kde po úvodnom ťahu bieleho vznikajú až 3 hrozby, získala I. cenu.


Definitívny stav kvartálnej súťaže

L. Matoňák (Poprad) a J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou) po 63 bodov. M. Perháč (Slovinky) 62 bodov. M. Kižik (Košice) a J. Košár (Nový Smokovec) po 61 bodov. B. Klescht (Košice) 58 bodov. M. Vokálová (Prešov) 57 bodov. J. Fábry (Medzev) 55 bodov. P. Durst (Levoča) 52 bodov. K. Suchár (Prešov) 47 bodov. V. Durst (Valašské Meziříčí) 37 bodov. J. Polák (Poprad) 34 bodov. T. Horváth (Valaliky) 31 bodov. Š. Burkuš (Drienovec) 27 bodov. A. Zlatohlavý (Kojatice) 25 bodov. Dr. A. Novotný (Prešov) 18 bodov. J. Köteleš (Košice) 14 bodov. F. Brídzik (Veľké Revištia) a G. Zurko (Košice) po 10 bodov. M. Ferdinandy (Revúca) 8 bodov. G. Koritšanský (Košice) 4 body. D. Liščinský (Podolínec) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou): Nedostali sme od vás riešenie úlohy č. 57. Ostatné body máte zarátané.


Knižné odmeny získavajú

L. Matoňák (Poprad), J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou), M. Perháč (Slovinky) a žrebom Dr. A. Novotný (Prešov).


Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký, technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred