Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(27.6.1948)


Problém č. 143

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+8)


Problém č. 144

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (4+5)Kontrolná notácia: 143: b. Kc4 Vc8 Se4 Sd2 Pd6 (5), č. Ka6 Sh2 Sf1 Pa7 Pd3 Pg3 Ph3 Pf2 (8) – trojťažka, 144: b. Kc1 Dd3 Ve7 Vg7 (4), č. Kf6 Vf5 Pd6 Pd4 Pc2 (5) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 30. júna 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


K rozsudku nášho úlohového turnaja za II. polrok 1947

V oddelení trojťažiek upozornil M. Wróbel (Krakov) na nekorektnosť II. ceny Dr. E. Palkosku č. 78 pre vedľ. rieš. 1.Je8 Ke6+ 2.Kh8 atď. Dr. Palkoska zaslal nám túto opravu: biely: Ka1 Dg1 Vc1 Sf8 Ja6 Jf1 Pb6 c2 d3 (9), čierny: Kc3 Vh6 Se5 Ja4 Jc6 Pa7 f6 g7 h5 (9). Mat 3. ťahom. V oprave bol celý ideový obsah pôvodnej úlohy zachovaný a pribudla ešte ďalšia hra. Poradie ostalo teda nezmenené.


Riešenie problému č. 133 (Richter): Intencia autora 1.Kh7 s hrozbou 2.Dg6 atď., 1...Vf3 2.V:e2 atď., 1...Vf1 2.Ve2 atď., 1...f3 2.Dg5 atď., avšak neriešiteľná na 1...g5!

Riešenie problému č. 134 (Reiprich): 1.Kc7! hrozí 2.Vd4 mat, 1...Je4 2.Da2 mat, 1...J:h2 2.Jf7 mat atď.


Správne vyriešenia zaslali

Ján Baník, Ružomberok (len č. 134), Krištof Bolgár, Bratislava (aj neriešiteľnosť č. 133.), Jozef Bován, Humenné (len č. 134), Anton Fulla, Ružomberok, Jozef Gaján, Levoča (len č. 134), Ing. C. Viliam Jerz, Bratislava (aj nerieš.), Štefan Kokodič, Trenčín (aj nerieš.), Filip Kögel, Lechovice pri Znojme, Viktor Lacko, Nitra (len 134), Jozef Linder, Hájniky (aj nerieš.), Mikuláš Pechy, Spišská Nová Ves (len 134), Vladimír Poruben, Liptovský Sv. Mikuláš (len 134), Jozef Považan, Horná Ves, Alexander Pituk, Banská Štiavnica, František Prášil, Kopráš (aj nerieš.), Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce (len 134), Jozef Šintál, Borovce, František Ungváry, Bratislava (aj nerieš.), Martin Viskok, Handlová, Alexander Weinberger, Bratislava (aj nerieš.), Štefan Žikavský, Skýcov (len 134).


XX. jubilejný celoštátny sjazd. (Úradne zo SŠS.)

V dňoch 15.-31. augusta 1948 bude v Bratislave XX. jubilejný sjazd ÚJČŠ, na ktorý pozývame všetkých slovenských šachistov. Na sjazde sa koná okrem preboru o majstrovstvo Republiky aj náhradný majstrovský turnaj, dámsky turnaj o prebor Republiky, hlavný turnaj o titul majstra ÚJČŠ a vedľajšie turnaje A. B. Prihlášky do 10. júla prijíma predseda Sväzu Dr. Eugen Büchler, Bratislava, Zámocká 76.

Dôrazne upozorňujeme hráčov ako aj kluby, že na sjazde sa môžu zúčastniť iba členovia ÚJČŠ, na Slovensku organizovaní v SŠS, ktorí plnia svoje členské povinnosti, t. j. platia členské a pod. Preto je v záujme klubov, aby bezodkladne poukázali sväzové ako aj župné príspevky príslušným župným pokladníkom, lebo v prípade nevyrovnania nedoplatkov, nebude možné pripustiť záujemcov na sjazdové turnaje.


Vzad <<  >> Vpred