Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 11. 1975)


Úloha č. 43

Vasil Pipta, Trebišov

Originál pre VN

Mat 4. krokom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kh8, Vf1, Sf4, Je2, Pe3 (5), č. Kh4, Pd6 (2). Úloha bola nepatrne upravená pridaním bieleho pešiaka, aby sa zabránilo škodlivému dvojduálu.


Riešenie problému č. 38: 1.Jc7:e5 tempo krok. 1...Kd5-e6 2.d4-d5 mat, 1...Kd5-e4 2.Se2-f3 mat, 1...Se3 ľub. 2.Se2-c4 mat, 1...d6:e5 2.Dc7:e5 mat.


Konečný stav riešiteľskej súťaže za 3. štvrťrok

Vasil Pipta (Trebišov) 41 bodov. M. Kašper (Levoča) a K. Šavelová (Levoča) po 40 bodov. P. Durst (Levoča) 39 bodov. J. Fabiny (Bindt) 38 bodov. J. Fábry (Poprad) 36 bodov. L. Holubecký (Košice) 35 bodov. M. Gajdoš (Zamutov) 34 bodov. M. Sedláková (Želiezovce) 33 bodov. J. Krištofóry (Iliašovce) 29 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a A. Mitrík (Prakovce) po 36 bodov. F. Ondrej (Košice), L. Radi (Malý Horeš) a J. Štec (Humenné) po 23 bodov. A. Priščák (Bardejov) 19 bodov. L. Jasuš (Rožňava) a J. Krivoňák (Stará Ľubovňa) po 17 bodov. T. Horváth (Valaliky) 16 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 15 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 14 bodov. L. Kočík (Košice), D. Mikulajčík (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 13 bodov. R. Habočík (Košice) 12 bodov. J. Urban (Poprad) 11 bodov. Š. Majoroš (Košice) 8 bodov. J. Buzinkai (Hriadky) a M. Kačmarík (Veľké Kapušany) po 3 bodov. Č. Bára (Jackov) a D. Harčarová (Levoča) po 4 body. F. Čuril (Košice), J. Ivanoc (Milhostov) a P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) po 2 body.


Odkazy redakcie

J. Krištofóry, Iliašovce: Riešenie úlohy č. 33 sme od vás nedostali, a preto vám nemôžeme za túto úlohu dať body.

E. Ackerman, Michalovce: S. L. Kočík odporúča vašu úlohu č. 37 opraviť premiestnením bieleho jazdca z poľa h5 na pole h3, čím sa odstránia obe vedľajšie riešenia.


Knižné odmeny získavajú

Vasil Pipta, Trebišov, Škultétyho 1945/14,

Katarína Šavelová, Levoča, Sídlisko, blok č. 1,

Michal Kašper, Levoča, Nová 50,

Peter Durst, Levoča, Štúrova 34,

Jozef Fabiny, Bindt, presná adresa nie je známa

a žrebom A. Priščák, Bardejov, Komenského D IV.

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký.


Vzad <<  >> Vpred