Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 11. 1975)


Úloha č. 42

Ing. Michal Piasecký, Košice

Zemědělské noviny 1974

Mat 2. krokom (8–12)Kontrolná notácia: b. Kb6, Dh3, Sd3, Jc5, Je2, Pb3, b4, f4 (8), č. Kd5, Da2, Se1, Sf3, Ja5, Pa4, b2, d6, e4, f7, g5, g6 (12). Úloha má tri zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 37: Autorovo riešenie: 1.Jh5-f4 Ke5:f4 2.d2-d4 ľub. 3.Vg3-g4 mat, 1...Ke5-f6 2.Jf4-g6 d6-d5 3.Sa3-e6 mat, 2...c3:d2 3.Sa3:b2 mat, 1...d6-d5 2.Jf4-d3+ Ke5-d4 3.Sa3-c5 mat, 2...Ke5-f6 3.Vg3-g6 mat, 1...c3:d2 2.Sa3:b2+ Ke5:f4 3.Vg3-g4 mat. Žiaľ, táto inak veľmi pekná úloha má až dve vedľajšie riešenia a preto ju musíme zo súťaže vylúčiť. 1.Vg3-g5 d6-d5 2.Sf5-g6 Ke5:e6 3.e4:d5 mat, 2...Ke5-d4 3.Vg5:d5 mat, 1...Ke5-d4 2.Sf5-g6(h7) d6-d5 3.Vg5:d5 mat, 2...c3:d2 3.Sa3:b2 mat, 1...c3:d2 2.Sa3:b2 mat a ďalšie vedľajšie riešenie, teraz už celkom prozaické 1.d2-d4+ Ke5:d4 2.Vb1-d1+ Kd4-e5 3.Vd1-d5 mat.


V poslednom čísle Pravdy na nedeľu sú uvedené výsledky z 1. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Ukázalo sa, že z celkového počtu 26 úloh zaslaných naším družstvom bolo 12, t.j. 43 percent nekorektných, a to bola súťaž na najvyššej úrovni. Preto aj sem-tam nejaká nekorektnosť v normálnej šachovej rubrike nie je nič mimoriadne.

Konečný stav riešiteľskej súťaže a mená výhercov za tretí štvrťrok prinesieme v budúcej hliadke.


Vzad <<  >> Vpred