Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 7. 1975)


Úloha č. 24

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–6)Kontrolná notácia: b. Ka5, Dd4, Vd2, Vg8, Sc1, Sd1, Je5, Jf8 (8), č. Kh6, Vh5, Sc8, Se1, Jg7, Ph7 (6). Dnešnou úlohou začíname ďalšiu štvrťročnú riešiteľskú súťaž.


Riešenie problému č. 19: 1.Jf3-e5 Sh8:g7 2.Sa1-d4+ Ke3:d2 3.Je5-f3 mat, 2...Ke3:f4 3.Je5:g6 mat, 1...Da6:c6 2.Je5-g4+ Ke3:d2 3.Sa1-c3 mat, 2...Ke3:f4 3.Sa1-e5 mat, 1...Ke3:f4 2.Dg7-h6+ g6-g5 3.Dh6:g5 mat, 1...Ke3:d2 2.Sa1-d4 ľub. 3.Je5-f3 mat, 1...Da6:c4 2.Je5:c4+ Ke3:f4 3.Sa1-e5 mat, 1...Jd8:c6 2.Vd2-e2+ Ke3:f4 3.Jc5-e6 mat, 1...Jb4:c6 2.Vd1-d3+ Ke3:f4 3.Vd3-f3 mat. Je nedobré 1.Sa1-d4+ Ke3:f4 2.Dg7-g6 Sh8-d4+ a mat 3. krokom nie je. Naozaj pekná úloha s bohatým obsahom aj pre mnohých skúsenejších riešiteľov.


Stav súťaže po 7. kole

Ing. J. Karel (Praha) a V. Pipta (Trebišov) po 18 bodov. M. Gajdoš (Zamutov), F. Hadušovský (Hrabušice), J. Krištofóry (Košice), K. Suchár (Prešov) a L. Radi (Malý Horeš) po 16 bodov. L. Holubecký (Košice) a D. Mikulajčík (Košice) po 15 bodov. J. Fabiny (Bindt) a J. Krivoňák (Stará Ľubovňa) po 14 bodov. R. Habočík (Košice), M. Kašper (Levoča), A. Priščák (Bardejov), P. Štec (Humenné) a J. Fábry (Poprad) po 13 bodov. S. Kovaľský (Gelnica), T. Horváth (Valaliky), J. Vajkuny (Košice) a D. Harčarová (Levoča) po 11 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) a Š. Németh (Hanušovce nad Topľou) po 10 bodov. Na ďalších miestach k podstatným zmenám nedošlo.


Odkaz redakcie

Š. Németh, Hanušovce nad Topľou: Vami poslané riešenie úlohy č. 21 je celkom nejasné a neúplné. Za podobné riešenia body priznávať nemôžeme. To platí aj pre iných riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred