Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 5. 1963)


Úloha č. 10

inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (13–9)Kontrolná notácia: b. Kb1, De2, Va5, Vd6, Sg6, Jb2, Jc7, Pc2, d2, e3, c5, g4, g5 (13), č. Ke5, Vc3, Vf6, Sg3, Jd1, Je8, Pe4, e6, f2 (9).


Riešenie problému č. 8: 1.Vb3-b2 (hrozí 2.Jd3-e5 mat), 1...Sa1:b2 2.Jd3:b2 mat, 1...Kc4:d3 2.Sd1-e2 mat, 1...e4:d3 2.Sd1-b3 mat


Stav súťaže po 1. kole

J. Gmitter (Bardejov), F. Mička (Šaca), J. Gaján (Sp. Podhradie), J. Fábry (Hranovnica), M. Belica (Jelšavská Teplica), M. Holodňák (Prešov), P. Blišťan (Sp. Nová Ves), M. Tančak (Košice), Šachový krúžok klubu VSŽ (Šaca), J. Mušuka (Humenné), B. Baťalík (Prakovce), J. Pukluš (Chrasť n. H.), Ž. Černogurská (N. Žipov), E. Mezei (Rožňava), K. Suchár (Prešov), F. Roman (Snina), A. Heinrich st. (Jasov), M. Murajda (Drienov), T. Horváth (Valaliky), I. Dzuriš (Prešov), inž. E. Kozma (Hencovce), M. Cyprian (Dubnica nad V.), L. Lojkovič (Lubeník), M. Ujlaky (Košice) a J. Hamrák (Šaca). Všetci majú po 2 body.


Odkaz redakcie

Po uzávierke minulej šachovej rubriky došlo riešenie úlohy č. 7 od T. Štefku, ktorý má celkom 12 bodov a od M. Belicu, ktorý má celkom 4 body. Na umiestnenie prvých troch to nemá vplyv.


Vzad <<  >> Vpred