Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 12. 1978)


Úloha č. 748

Carlos Alberto Peronace

I. cena

Olympiáda 1952

Biely začína a vyhrá (5–6)Kontrolná notácia: b. Kc6, Ve7, Sc1, Pa2, a5 (5), č. Kh8, Pa3, a7, e4, g6, h2 (6). Ako obvykle, ku koncu kvartálu prinášame jednú veľmi kvalitnú a ťažkú štúdiu, ktorá sa bude iste každému páčiť.


Riešenie problému č. 743 od Ivana Kissa z Kežmarku. b. Kb1, Db7, Vd1, Vf1, Sg7, Sg8, Jc6, Je8, Pb2, e4, e7 (11), č. Ke6, Da7, Va5, Vg1, Sd7, Sf4, Jg6, Jh8, Pa4, b6, f5, f7, h4, h6 (14): 1.Sg7-c3 s hrozbou 2.Je8-g7 mat, 1...Va5-d5 2.e4:d5 mat, 1...Va5-e5 2.Vd1-d6 mat, 1...Sd7:e8 2.Jc6-d8 mat, 1...Sf4-e5 2.e4:f5 mat, 1...Jg6-f8 2.e7:f8J mat, 1...Jg6:e7 2.Jc6-d8 mat, 1...Jg6-e5 2.Vd1-d6 mat. Žiaľ, táto inak pekná úloha je po 1...Sf4-d2 neriešiteľná. Za objav neriešiteľnosti sa priznáva ďalší bod.


Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole

M. Bednár (Kurima) 18 bodov. J. Fábry (Poprad), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie) a I. Kiss (Kežmarok), L. Matoňák (Poprad) po 17 bodov. J. Majerčák (Tatranská Lomnica) a V. Pipta (Trebišov) po 15 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) a J. Šefčík (Bijacovce) po 13 bodov. S. Babela (Prešov) 7 bodov. M. Dubiel (Svit), L. Kočík (Košice), J. Krivoňák (Stará Ľubovňa), J. Mudronček (Poprad) a F. Šimko (Prakovce) po 6 bodov. S. Kovaľský (Gelnica), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) a L. Wittner (Košice) po 4 body. P. Dlugoš (Krivany), L. Fuchs (Stakčín), O. Mihalčo (Košice), M. Ondtko (Rozhanovce) a J. Polóny (Poprad) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred