Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 12. 1978)


Úloha č. 749

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 2. krokom, žartovná (3–5)Kontrolná notácia: b. Ke1, Jb6, Pa4 (3), č. Kb3, Dg2, Sc7, Pa2, b4 (5). Začína čierny a výdatne pomáha bielemu, aby mu ten svojím 2. krokom dal mat.


Riešenie problému č. 744 od Ladislava Wittnera z Košíc. b. Kg7, Dd3, Vf1, Sa2, Sf8, Jf5, Jg5, Pe6, g4 (9), č. Ke5, Se4, Jc3, Je2, Pc5, c6, c7, d5 (8): 1.Jf5-e7 s hrozbou 2.Je7-c6 mat, 1...Ke5-d6 2.Je7-g6 mat, 1...d5-d4 2.Jg5-f7 mat, 1...Je2-d4 2.Dd3-g3 mat, 1...Se4-f3 2.Je7-g6 mat. Zdá sa ale, že úloha má aj dve vedľajšie riešenia, ako upozornil s. Bednár z Kurimy; 1.Sf8-e7 s hrozbou 2.Se7-f6 mat a 1.Kg7-h6 s hrozbou 2.Sf8-g7 mat. s. Bednár uviedol aj 3 ďalšie vedľajšie riešenia; 1.Kg7-h8, Kg7-g8 a Kg7-h7, ktoré sa vyvracajú krokom 1...Ke5-f6 s napadnutím jazdca f6. Sme nútení s. Bednárovi za falošné vedľajšie riešenie strhnúť 3 body a preto s. Bednár má naviac iba 1 bod, t. j. spolu za úlohu č. 744 3 body.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

M. Bednár (Kurima) a J. Majerčák (Tatranská Lomnica) po 21 bodov. Milan Jurkovský (Spišské Podhradie) 19 bodov. J. Fábry (Poprad), I. Kiss (Kežmarok) a L. Matoňák (Poprad) po 17 bodov. V. Pipta (Trebišov) a J. Šefčík (Bijacovce) po 15 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 13 bodov. F. Šimko (Prakovce) 14 bodov. S. Babela (Prešov) 7 bodov. M. Dubiel (Svit), L. Kočík (Košice), J. Mudronček (Poprad), L. Wittner (Košice) a J. Krivoňák (Stará Ľubovňa) po 6 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 4 body. P. Dlugoš (Krivany), L. Fuchs (Stakčín), O. Mihalčo (Košice), M. Marčák (Spišská Belá), M. Ondtko (Rozhanovce) a J. Polóny (Poprad) po 2 body.

Všetkým prispievateľom a riešiteľom prajeme šťastlivý a veselý Nový rok.


Vzad <<  >> Vpred