Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 4. 1964)


Úloha č. 8

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (7–6)Kontrolná notácia: b. Ke1, Da6, Va1, Vc8, Sf1, Jf6, Pc2 (7), č. Kc3, Sc4, Jc7, Jd6, Pa2, b4 (6).


Riešenie problému č. 6: 1.Sf2-h4 s hrozbou 2.Jh1-f2 Se4-f3 3.Dg4:f3 Kf1-e1 4.Df3-d1 mat, 3...Kf1-g1 4.Df3-h1 mat, 1...Se4:h1 2.Dg4-d1+ Kf1-g2 3.Dd1-e1 Kg2-f3 4.De1-e4 mat, 3...Kg2-h2 (h3) 4.De1-g3 mat, 1...Se4:d3 2.Dg4-f3+ Kf1-g1 3.Df3-h3 4.Sh4-f2 mat, 1...Se4-d5 (Se4-c6) 2.Jh1-f2 Sd5-b3 (Sc6-a4) 3.Jf2-e4 4.Je4-d2 mat, 1...Se4-f3 2.Dg4:f3+ Kf1-g1 3.Jh1-g3 Kg1-h2 4.Df3-h1 mat


Predbežný konečný stav súťaže po poslednom kole

A. Kalita (Humenné) a inž. J. Karel (Praha) po 16 bodov. J. Mokroluský (Zborov) 14 bodov. M. Cyprian (Dubnica n. V.) a I. Dzuriš (Giraltovce) po 13 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) 10 bodov. J. Fábry (Medzev), J. Gaján (Sp. Podhradie), J. Ličko (Košice), M. Mihalisko (Nižné Čabiny), K. Suchár (Prešov), L. Lojkovič (Jelšava) a L. Zvada (Biele Vody) po 9 bodov. T. Horváth (Valaliky) 8 bodov. J. Mušuka (Humenné), M. Počekaja (Čemerné), Šachový krúžok pri ZDŠ (Valaliky) a V. Špilár (Košice) po 7 bodov. T. Štefko (Matejovce) 6 bodov. M. Tančak (Košice) 5 bodov. A. Rácz (Moldava) 4 body. M. Holodňák (Prešov), V. Puhala (Šaca), Šachový krúžok klubu VSŽ (Šaca) a I. Vaško (Herľany) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred