Vzad <<  >> Vpred

Šach

(16. 2. 1989)


Problém č. 171/19

Vasilij Platov a Michail Platov

Čestné uznanie

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1911

Biely začne a vyhrá (5-5)Riešiteľská súťaž

Problém č. 172/20: Emil Luukkonen, Helsingin Sanomat 1941. Biely: Kh7, Vc7, Sa2, Sc5, Pf3 (5). Čierny: Ke5, Pa3 (2). Mat 3. ťahom.

A sú tu záverečné problémy súťaže a ako býva zvykom, na záver zaraďujeme jednu štúdiu, ktorá už po 6. ťahu bieleho rozhoduje, že biely vyhrá a 3-ťažku, ktorá má prekvapujúci úvodník. Je to finiš a netreba zabudnúť na včasné zaslanie riešení. Znova prosíme čitateľov, aby poslali do redakcie PN svoj názor na túto rubriku.

Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 10 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie

Problém č. 165/13 Dzuriš: 1.Se5! d6 2.Sf4 d5 3.b5 d4 4.c:d4 c3 5.g4 Kh4 6.d5 Kh3 7.d6 Kh4 8.d7 Kh3 9.d8V Kh4 10.Vh8 mat. Autor týmto problémom obsadil v majstrovstvách ČSSR za roky 1963-1965 pekné 6. miesto v mnohoťažkách.

Problém č. 166/14 Laine: 1.Sg2! tempo, 1...d2 2.De5+ Kc4 (Kb6) 3.Sf1 (Da5) mat, 1...Kc4 2.De5 d2 3.Sf1 mat, 1...Kb6 2.Db8+ Ka6 (Kc5) 3.Db7 (Db4) mat, 1...Kd4 2.Kb4 d2 3.Dc3 mat. Riešiteľsky náročná skladba obsahujúca echové maty v štyroch variantoch.

Konečný stav súťaže, výsledky majstrovstiev okresu a mená výhercov uverejníme o 4 týždne.


Predbežný stav po 14. probléme:

37 bodov: Bandžuch, Revay (Sp. N. Ves), Bekiaris st., Bekiaris ml., Bekiarisová, Dzuriš, Čopák, Frický, M. Jusko, Marcin, S. Škerlík (všetci Bardejov), Ing. J. Karel (Praha), Lokaj (Hanigovce), Ing. J. Burda (Havířov), Matoňák (Poprad),

36: Valuška (Zvolen),

34: Gmitter,

33: Repka (Kurima),

31: J. Jusko,

30: Kruško (Chmeľová), Podubinský (Kurima),

21: Jony (Kežmarok).

Keďže k bodovaniu problému č. 157/5 Burda, došli oprávnené námietky, pretože pri vypísaní tejto súťaže sa neuviedla takáto možnosť, bodujeme tento problém 3 bodmi. Tým je stav súťaže veľmi vyrovnaný. Celkove rieši 25 riešiteľov a už dávno nebol tak tuhý boj o čelo, ako v tomto ročníku. -mb-


Vzad <<  >> Vpred