Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(10.12.2008)Skladba č. 464Viačeslav Piľčenko

I. cena

Zadači i eťudy 1997

Mat 2. ťahom (13–12)Kontrolná notácia: b. Ka4 Dg4 Ve2 Sb7 Sg1 Jb5 Jf7 Pc2 c4 e5 f6 g2 g7 (13), č. Ke4 Dh7 Ve1 Sa8 Sh2 Jc6 Je3 Pa3 b4 c5 f4 h6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Významný ruský medzinárodný majster Viačeslav Karlovič Piľčenko (nar. 9. decembra 1952) je autorom okolo 300 skladieb, prevažne dvojťažiek. V skladateľských súťažiach získal približne 200 vyznamenaní, z toho vyše 80 cien (30 prvých), v Albumoch FIDE dosiahol 49 bodov (do roku 2000). Na majstrovstvách Ruska, respektíve ZSSR raz zvíťazil a dvakrát bol tretí – vždy v oddelení dvojťažiek.

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosti 1.Vd2? hrozí 2.Jbd6 mat, 1...Jf5 2.Df3 mat, 1...J:c4!, 1.Dh5? hrozí 2.Jfd6 mat, 1...f3 2.D:f3 mat, 1...Vd1!, riešenie 1.Sc8 hrozí 2.Df3 mat, 1...Jd4, J:e5 2.Jbd6, Jfd6 mat (1...Vf1 2.V:e3 mat). Esteticky pôsobivá zámena funkcie hrozieb a variantových matov po rozličných obranách.


Vzad <<  >> Vpred