Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(3.12.2008)Skladba č. 463Peter Frolkovič

II. cena

Pravda 1981-1982

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Kc8 Dc3 Vf3 Sb8 Sc6 Jd5 Pg6 (7), č. Ke6 Sa1 Sh3 Jg4 Pb6 d7 e3 e7 f7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Bratislavský šachový skladateľ Peter Frolkovič (nar. 10. júna 1963) po prvotine v Pravde v roku 1978 uverejnil v období niekoľkých rokov minimálne 10 skladieb, z toho 6 dvojťažiek, 1 pomocný mat a 3 exoskladby. V skladateľských súťažiach získal 7 vyznamenaní, z toho 2 ceny. Bol rozhodcom jednej skladateľskej súťaže.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...d6, f5 2.Jc7, Jf4 mat, pokusy 1.Sg3? hrozí 2.Jc7 mat, 1...Je5!, 1.V:f7? hrozí 2.Jf4 mat, 1...Jf6!, riešenie 1.Dd3 hrozí 2.S:d7 a Df5 mat, 1...Je5, Jf6 2.Jc7, Jf4 mat. Veľmi dobrá moderná dvojťažka s Dombrovskisovou témou hrozbových paradoxov, originálne doplnená o zámenu obrán, ktorá strategickou motiváciou organicky zapadá do tematického obsahu.


Vzad <<  >> Vpred