Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(17.12.2008)Skladba č. 465Nikolaj Pletenev

I. cena

Probleemblad 1989

Mat 2. ťahom (11–8)Kontrolná notácia: b. Kf6 Dh5 Vc2 Ve4 Sh1 Sh2 Jd4 Je5 Pc6 d7 f7 (11), č. Kd5 Da3 Ve1 Jb3 Jc8 Pb4 e3 f5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ruský šachový skladateľ Nikolaj Alexejevič Pletenev (nar. 17.10.1950) je autorom približne 150 skladieb rozličných ortodoxných žánrov, často v spoluautorstve (najmä s V. Ryčkovom). V skladateľských súťažiach získal niekoľko desiatok vyznamenaní, z toho minimálne desať prvých cien. V Albumoch FIDE dosiahol 4,5 bodu (do roku 2000).

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...f4, f:e4 2.Jc4, Jef3 mat, 1. zvodnosť 1.Jef3? hrozí 2.D:f5 mat, 1...J:d4, Jd6 2.V:d4, Ve5 mat, 1...Je7!, 2. zvodnosť 1.Jd3? hrozí 2.D:f5 mat, 1...J:d4, Jd6, Je7 2.Vc5, Jf4, d8D mat, 1...Vf1!, riešenie 1.Jc4 hrozí 2.D:f5 mat, 1...Jd6, J:d4, Vf1 2.Jb6, Ve5, J:e3 mat. Veľmi obsažná štvorfázová kombinovaná zámena variantov v spojení so zámenou funkcií ťahov (maty zo zdanlivých hier vystupujú aj ako prvé ťahy zvodnosti, respektíve riešenia).


Vzad <<  >> Vpred