Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(8.1.2009)Skladba č. 466

Mat 2. ťahom (11–9)Kontrolná notácia: b. Kf7 Dd7 Vh4 Sa7 Se2 Jc7 Jd3 Pb4 b5 c2 f3 (11), č. Kc4 Dg4 Ve6 Sf6 Je7 Pc3 d6 e3 f5 (9), biely (ktorého pešiaci na šachovnici ťahajú zdola nahor) začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (t. j. prvý ťah bieleho a rôzne maty po jednotlivých odpovediach čierneho) pošlite na adresu SOKŠ, Zimná 2, 821 02 Bratislava, alebo e-mailom na soks@host.sk do 16. januára 2009. Nezabudnite uviesť svoju presnú poštovú adresu a dátum narodenia. Správne riešenie uverejníme 21. januára 2009.


Juniorská súťaž

Slovenská organizácia kompozičného šachu vypisuje súťaž v riešení šachových problémov, na ktorej sa môžu zúčastniť občania Slovenska narodení v roku 1986 a mladší. V prvom kole treba vyriešiť dvojťažku, ktorá je na dnešnom diagrame. Úspešní riešitelia dostanú v druhom kole poštou ďalších 6 problémov na riešenie. Päť najlepších riešiteľov druhého kola postúpi na majstrovstvá Slovenska v riešení (v Košiciach 28.-29. marca 2009).


Vzad <<  >> Vpred