Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(14.1.2009)Skladba č. 467Felix Rossomacho

I. cena

Zadači i eťudy 1996

Mat 3. ťahom (9–11)Kontrolná notácia: b. Kb1 Da5 Vb3 Sf1 Sh4 Jd3 Je6 Pc2 d5 (9), č. Ke4 Dh5 Vg4 Vh1 Sc1 Sh7 Pa4 b2 c7 f5 g2 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Ruský šachový skladateľ Felix Vuľfovič Rossomacho (nar. 2.8.1937), brat Jakova, je autorom niekoľkých desiatok skladieb, najmä dvojťažiek a neskôr trojťažiek. V skladateľských súťažiach získal sériu vyznamenaní, vrátane cien v celoštátnych súťažiach, v Albumoch FIDE dosiahol 7,5 bodu (do roku 2000).

Riešenie šachovej skladby: 1.D:c7 hrozí (napr. po 1...g:f1D) 2.De5+ Kf3 3.Je1 mat, 1...f4 2.Jf2+ K:d5 3.Sc4 mat (2...Kf5 3.Sd3 mat), 1...Sf4 2.Jdc5+ K:d5 3.c4 mat (1...K:d5 2.Db7+ K~6 3.Vb6 mat, 1...Ke3 2.Jf2+ Kd2 3.Dc3 mat). Po obranách pešiakom a strelcom na jednom poli (f4) nasledujú maty strelcom a pešiakom na druhom poli (c4) s využitím zaclonenia veže g4.


Vzad <<  >> Vpred