Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.11.2001)Skladba č. 135Jozef Pinter

4. pochvalná zmienka

ÚV ČSZTV 1981

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (8–7)Kontrolná notácia diagramu: b. Kh6 Vb4 Vh5 Sa8 Jg7 Pc6 e5 e6 (8), č. Kd5 Ja7 Jf3 Pd4 d6 e4 g6 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.

Bratislavčan Jozef Pinter (nar. 26. októbra 1952) uverejnil do 50 skladieb, spočiatku najmä dvojťažiek, neskôr pomocných matov, v ktorých prejavil nesporný talent. V skladateľských turnajoch získal niekoľko vyznamenaní. Azda jeho najlepšou skladbou je pomocný mat, ktorý získal pochvalu na medzinárodnom turnaji vtedajšej celoštátnej športovej organizácie.

Riešenie šachovej skladby: 1. riešenie 1.J:c6 Vb7 2.Jc:e5 Vc7 mat, 2. riešenie 1.J:e5 Kg5 2.Je:c6 K:g6 mat. Efektné protismerné pohyby jazdcov s prechodnou a definitívnou väzbou.


Vzad <<  >> Vpred