Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(21.11.2001)Skladba č. 134Živko Janevski

The Problemist 1979

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (5–10)Kontrolná notácia diagramu: b. Kc1 Dg2 Vh4 Jc7 Pe3 (5), č. Kc4 Dh2 Vb6 Sa5 Se4 Ja3 Jf4 Pb7 c5 f5 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.

K najlepším svetovým "pomocným matistom" patrí macedónsky veľmajster Živko Janevski (nar. 4. augusta 1953). Na turnajoch získal desiatky cien (ale aj za dvojťažky, samomaty a iné skladby) a v Albumoch FIDE dosiahol 104,5 bodu (čo znamená, že Macedónsko je štátom s najväčším podielom počtu albumových bodov a počtu obyvateľov). V súčasnosti je Janevski riaditeľom 7. svetovej súťaže v kompozičnom šachu.

Riešenie šachovej skladby: 1. riešenie 1.Vb4 Kd2 2.Je2 Dg8 mat, 2. riešenie 1.Sb4 Kb2 2.Sc2 Dd5 mat. Veľmi pekná súhra kombinačných motívov: vzájomné zaclonenie V a S na b4, priväzovanie a odväzovanie bielej dámy, poloväzba Se4 a Jf4.


Vzad <<  >> Vpred