Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 10. 1967)


Úloha č. 38

Emil Palkoska

II. cena

Práca 1949

Mat 3. ťahom (11–10)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dh6, Sh1, Jd4, Pa3, b4, c2, c5, e2, e5, g3 (11), č. Ka6, Sg8, Jg6, Jh8, Pa4, a7, c4, e6, e7, f4 (10).


Riešenie problému č. 36: 1.Jc4-e3 hrozí 2.Je3-f5 mat, 1...Jd4:e3(:e7) 2.Da5-e5 mat, 1...Vc6-c2+(f6) 2.Je3:c2 mat, 1...Vd8-f8 2.Da5:d5 mat.


Stav súťaže po 1. kole

J. Fábry (Medzev), T. Horváth (Valaliky), M. Jaklovský (Šaca), M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice), M. Kriško (Vyš. Orlík), J. Majerčák (Levoča), Dr. A. Novotný (Prešov) a I. Sukovský (Prešov) všetci po 2 body.


V konečnom stave súťaže za tretí kvartál nastali iba tieto zmeny, ktoré nemajú prakticky vplyv na konečné umiestnenie súťažiacich:

L. Zvada (Biele Vody) 44 bodov. J. Fábry (Medzev) 29 bodov. T. Horváth (Valaliky) a L. Kočík (Košice) po 12 bodov.


Knižné odmeny dostanú

L. Zvada, Biele Vody, Ing. J. Karel, Praha, S. Vokál, Prešov a I. Sukovský, Prešov.


Odkaz redakcie

I. Sukovský, Prešov: úloha má vedľajšie riešenie: 1.Sf1-e2.

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký, technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred