Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 10. 1967)


Úloha č. 39

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 3. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: b. Ka2, Sb2, Jc2, Pa3, b4, c6, d7, e6 (8), č. Kd8, Pa4, b5, c7, d3, e7 (6).


Riešenie problému č. 37: 1.Ve1:e2 a čierny je v nevýhode ťahu. 1...Ja5 ľub. 2.Jb4-c6 mat, 1...Jb5 ľub. 2.c5:d6 mat, 1...Vd3-d2(d4) 2.Se3:d2(d4) mat, 1...Vd3:e3 2.Ve2:e3 mat, 1...Vd3-d1 2.Se3 ľub. mat, 1...Vf7-f8(g7) 2.Dh6:V mat, 1...f6-f5 2.Dh6-e6 mat, 1...d6:c5 2.Se3:c5 mat.


Stav súťaže po 2. kole

M. Jaklovský (Šaca), Ing. J. Karel (Praha), M. Kižik (Košice), J. Kerekeš (Bystré n/T.), M. Kriško (Vyš. Orlík), J. Majerčák (Levoča), L. Lešňanský (Bystré nad Topľou), Dr. A. Novotný (Prešov), J. Sukovský (Prešov), Š. Burkuš (V. Tŕňa), E. Cuperová (Bardejov), J. Fábry (Medzev), A. Heinrich st. (Jasov), L. Kočík (Košice), J. Köteleš (Košice), Matúš Murajda (Drienov), M. Tančak (Košice) a L. Zvada (Biele Vody) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred