Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 10. 1981)


Úloha č. 893

Michal Petro, Trebišov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (12–9)Kontrolná notácia: b. Kc2, Dh8, Va6, Vh5, Sa2, Sa3, Jb7, Jc8, Pc6, d2, f2, h7 (12), č. Kd4, Df8, Sa8, Se7, Jd1, Jf7, Pb6, d5, e5 (9). Touto úlohou začíname novú kvartálnu súťaž. Žiadame autora, aby nám oznámil, či je to jeho prvotina.


Riešenie problému č. 889 od Ota Mihalča z Košíc. b. Kh1, Ve5, Sa8, Je3, Je4, Pa2, f4, h2 (8), č. Ke1, Va7, Jb8, Je8, Pb4, e2 (6): 1.Vc5 s hrozbou 2.Vc1 mat, 1...Vc7 2.Sc6 V:c6 3.Vg5 Vg6 4.V:g6 ľub. 5.Vg1 mat. Nie je dobré, ako niektorí udali 1.V:e8 Vg7 2.Vc8 pre Jc6 3.V:c6 Vd7 4.Vg8 Vg7 a mat 5. krokom nevychádza.


Stav riešiteľskej súťaže sa zmenil iba nepatrne, a preto ho ani neuvádzame.


Odkazy redakcie

Ján Fábry, Poprad: Vaša dvojťažka (Kf7, Kd7) je po 1...V:f8+ neriešiteľná, lebo veža h7 je pod úderom. Odporúčame túto vežu preložiť na pole g7. Riešenie ostáva rovnaké ako pred touto opravou.

Ing. Ladislav Zádora, Košice: po 1...J:f3 nasleduje mat 2.Ve5, lebo jazdec f3 je viazaný bielym strelcom g2. Obe riešenia úlohy boli uverejnené v šachovom okienku dňa 4. 9. t. r., a to aj príslušnými variantami.


Vzad <<  >> Vpred