Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 1. 1976)


Úloha č. 3

Vasil Pipta, Trebišov

Originál pre VN

Mat 3. krokom (5–8)Kontrolná notácia: b. Kb2, Df3, Ve6, Sd5, Jf8 (5), č. Kd4, Jb1, Jg3, Pc5, d2, d7, e7, f4 (8).


Riešenie problému č. 47: 1.Da7-d7 nič nehrozí, ale čierny je v nevýhode kroku. 1...Vg3-h3 2.Dd7:d6 ľub. 3.Vc1-c4 mat, 1...Vg3-g1(g2) 2.Dd7-c6+ d6-d5 3.Vc1-c4 mat, 2...Ke4-f4 3.c6-f3 mat, 2...Ke4-d4 3.D(V)c6-c4 mat neškodný duál. 1...Vg3:g4 2.Dd7:g4+ Ke4-d5 3.Dg4-c4 mat, 1...Jh8 ľub. 2.Vc1-c4+ Ke4-d5 3.Dd7-f7 mat, 1...b4-b3 2.Dd7-a4+ Ke4-d5 3.Da4-c4 mat, 1...d6-d5 2.Dd7-f5+ Ke4-d4 3.Df5-d3 mat, 1...Ke4-d4 2.Dd7:d6+ Kd4-e4 3.Vc1-c4 mat, 1...Ke4-d5 2.Vc1-d1+ Kd5-e4 3.Dd7-f5 mat, 2...Kd5-c5 (Kd5-c4) 3.Dd7-c7 mat (c6, c8). Myslíme si, že táto úloha sa každému páčila.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

J. Fábry (Poprad), M. Gajdoš (Zamutov), F. Hadušovský (Hrabušice), L. Kočík (Košice), S. Kovaľský (Gelnica) a V. Pipta (Trebišov) po 26 bodov. J. Filo (Slovenská Ľupča), J. Fabiny (Bindt), T. Horváth (Valaliky) a M. Kašper (Levoča) po 24 bodov. Č. Bára (Jackov), L. Holubecký (Košice) a Š. Petrovič (Levoča) po 23 bodov. J. Krištofóry (Iliašovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) a F. Ondrej (Košice) po 22 bodov. A. Priščák (Bardejov) 21 bodov. P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) 20 bodov. Na ďalších miestach k podstatným zmenám nedošlo.


Dôležité upozornenie

U úlohy č. 48 platí samozrejme diagram, t. j. čierny pešiak stojí na poli e3 a nie na e5.

Takmer každý riešiteľ na to prišiel sám, lebo pole e5 je obsadené bielym pešiakom.


Vzad <<  >> Vpred