Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(11.4.1948)


Problém č. 125

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+12)


Problém č. 126

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+8)Kontrolná notácia: 125: b. Kg1 De4 Ve3 Vb1 Jf1 Pg3 Pc2 Pe2 Pg2 (9), č. Ke1 De8 Va8 Sa3 Je5 Jd1 Pd6 Pf6 Pc5 Pg5 Pg4 Pb2 (12) – trojťažka, 126: b. Kb1 De4 Va7 Sh5 Je8 Je3 Pd7 Pf7 Pd6 Pf6 (10), č. Ke6 Dh7 Sa8 Jb7 Jg6 Pe7 Pb5 Pe5 (8) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, Leninovo nám. 15) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. marca 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v prvom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami v každom oddelení. Rozhodca súťaže: Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený v auguste 1948.


Riešenie problému č. 113 (Moravec): 1.Je6! S:a8 (hrozí) 2.Jf4+ atď., 1...S:c6 2.Jc8! atď., 1...Sa6 2.Vd8! atď.

Riešenie problému č. 114 (Prášil): 1.h3! tempo 1...Vc4 2.Dg8+ atď., 1...Kc4 2.Da2+ atď., 1...Ke6 2.Dg8+ atď.


Správne vyriešenie zaslali

Andrej Ančin, Komárno, Ambróz Banás, Dolný Smokovec, Krištof Bolgár, Bratislava, Jozef Gaján, Levoča (len 113), Štefan Kováč, Bratislava, Ľudo Lupták, Bratislava, Anton Minárik, Baťovany, Ján Mitter, Rakovice, Viliam Moravčík, Budmerice, Alexander Pituk, Banská Štiavnica, Jozef Považan, Horná Ves, František Prášil, Kopráš, Gejza Reiprich, Kremnica (dodatočne aj č. 112 a 97/a), Jozef Šintál, Borovce, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, Martin Viskok, Handlová, Alexander Weinberger, Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred