Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 6. 1967)


Problém č. 39

Nineľ Plečiková

Zvláštna cena

Sverdlovská šport. org., 1950

Mat 2. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: bKg1 Da8 Jd4 (3), čKe1 Vb4 Sg4 Pd2 (4) – dvojťažka.

Žena za šachovnicou, to už dnes neznie tak atraktívne ako kedysi. No žena–šachová skladateľka je ešte aj dnes neznámy pojem vo väčšine krajín, ako napríklad aj u nás. Veľkou výnimkou sú však šachové skladateľky SSSR, ktorých počet dnes už dosiahol stovku! Sovietska šachová federácia vypisuje aj problémové turnaje len pre ženy a na väčších skladateľských turnajoch sa vždy udeľujú aj špeciálne ceny pre "problémistky". No dôležité je, že úlohy sovietskych problémistiek majú dobrú úroveň. Presvedčí vás o tom dnešná miniatúrka, v ktorej nájdete dve blokovania polí. Riešenie zašlite do 15. júla t. r. na adresu redakcia s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 36 (Giöbel). 1.Dh3 tempo, 1...f1D 2.De3 mat, 1...f1J 2.Dg2 mat, 1...J~ 2.Dd3 mat. Úloha, kuriózna hlavne pre svoju pozíciu: všetky kamene sú na jednej línii.

Knihu za správne riešenie dostanú: Ján Ciklamíny, Malý Cepčín a Zoltán Lsintalan, Chotín.


Vzad << >> Vpred