Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(14.9.1956)Polofinále v Bratislave

Tentoraz uverejňujeme dve partie z polofinálového turnaja, ktorý sa hral v Bratislave. Obe partie sú veľmi zaujímavé a plné variantov: Naši čitatelia iste nájdu ešte ďalšie obraty, ku ktorým v týchto partiách mohlo dôjsť, aj keď sme sa usilovali podať podrobnejší rozbor.

Holas-Nečesaný (obaja z Prahy) 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 g6 (Odchýlka od dnešného stavu teórie. Urobený ťah sa vyskytoval na turnajoch pred prvou svetovou vojnou. Účelom ťahu malo byť ušetrenie tempa d6.) 6.J:c6 b:c6 7.e5 Jg8 (Čierny stráca iné tempo a dostáva sa do horšieho postavenia. V partii Post-Swiderski sa stalo 8.Df3 Da5 9.Sf4 Sg7 9.Sc4 f6! 10.e6! Jh6 11.0-0-0 – s dobrou hrou bieleho a v partii Leonhardt-Tartakower 8.Df3 Sg7 9.Sc4 e6 10.Sf4 Dc7 11.0-0 S:e5 12.Jb5!) 8.Sc4 Sg7 9.Df3 f5 10.Sf4 e6 11.0-0-0 Dc7 12.h4 Vb8 (Nedalo sa dobre hrať na e5.) 13.De2 Jh6 14.Vhe1 Jf7 15.f3 Vb4 16.a3 Vb8 (Čierny si vyprovokoval dôležité oslabenie na dámskom krídle.) 17.g4 f:g4 18.f:g4 0-0 19.g5 Db6 20.b3 d5! (Využíva oslabenie bieleho pre ďalšie uvoľnenie stiesneného postavenia.) 21.e:d6 e.p.? S:c3 (Tohto jazdca biely nemôže získať naspäť.) 22.d7 Da5! 23.a4 Db4 (Naďalej hrozí mat.) 24.Vd3 (Zaujímavé je, že bez pešiaka c6 by biely mal ešte túto možnosť 24.Sd6! J:d6 25.D:e6+ Kg7 26.D:d6 D:d6 27.V:d6 S:e1 28.d8D V:d8 29.V:d8 a teraz nejde S:h4 s hrozbou S:g5+ pre jednoduchú hrozbu 30.Vg8 mat. No v partii by čierny ťahom c5 udržal naďalej vyhrané postavenie.) 24...S:e1 25.S:b8 S:d7 26.V:d7? (Materiál je vyrovnaný, ale hra je prehraná.) 26...Da3+ a biely sa vzdal, na Kb1 Sc3 vyhráva a na Kd1 je hneď Da1 mat.

Altschuhl (Plzeň)-dr. Zobel (Nitra) 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 0-0 5.Jf3 c5 6.d:c5 Ja6 7.a3 S:c3+ 8.D:c3 J:c5 9.g3 b6 10.Sg2 Sb7 11.b4 Jce4 12.Dc2 d5 13.Jd2 (Konzekventný ťah, pokiaľ ide o boj v centre, ale v tomto postavení dáva čiernemu peknú príležitosť ku kombinácii.) 13...J:f2 14.0-0 (Jazdca nebolo možné dobre brať, K:f2 Jg4+ 15.Kg1 Df6 16.Sf3 Dd4+ atď. alebo 15.Ke1 Je3 a J:g2+) 14...J2g4 15.Jf3 Vc8 16.h3 Jh6 17.Jg5 (hrozí V:f6 a D:h7 mat.) 17...Jf5 18.Dd3 (pripravuje g4, ktoré teraz ešte nešlo pre medziťah Jd4) 18...Je4 19.g4 Jfd6 20.c5 b:c5 21.b:c5 V:c5 22.J:e4 J:e4 23.Sb2 Vc4 24.Sd4 (Biely bol už v časovej tiesní, no aj tak hľadá ešte zápletky. Teraz hrozí S:e4) 24...Dc7 25.De3 e5 26.S:a7 d4 27.Dd3 Vc3 28.Db5 Jd6 (Je poučné, akým jednoduchým spôsobom stupňuje čierny súhru svojich figúr.) 29.D:e5 S:g2? (Jednoduché Ve8 vyhrávalo hneď.) 30.S:d4 f6 (Na šťastie sa nič nestalo.) 31.De6+ Jf7 32.V:f6 (K:g2 sa dalo skúsiť) 32...S:h3 33.Sf2 Vg3+ 34.S:g3 Kh2 35.V:g4 a biely sa vzdal.


Na diagrame prinášame skladbu Alexandra Pituka, ktorý na bratislavskom turnaji zastával funkciu hlavného rozhodcu. Je svetoznámym skladateľom a držiteľom odznaku "Preborník republiky".

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie do konca septembra s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


37. Alexander Pituk, Banská Štiavnica

III. cena

III. medz. sklad. turnaj ŠVTVS 1956

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred