Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(7.9.1956)XII. Šachová olympiáda

Ak koncom augusta domáca šachová verejnosť bedlivo si všímala výsledky polofinálových turnajov preboru ČSR v šachu, tak nový mesiac prináša zprávy o dôležitejšom šachovom boji. Reprezentačné mužstvá národov celého sveta sa stretli v Moskve, aby na štyroch šachovniciach zmerali svoje sily v tomto ušľachtilom boji. Písali sme o zmeraní sily, veď niet pochybnosti o tom, že na prvom mieste skončí mužstvo SSSR, ktoré sa stalo víťazom vždy, keď sa na olympiáde zúčastnilo. V akom zložení nastúpi SSSR, nie je ešte známe. Pred dvoma rokmi v Amsterdame za SSSR hrali: majster sveta Botvinnik a medzinárodní veľmajstri Smyslov, Bronštejn, Keres, náhradníci Geller a Kotov. Asi nebude mnoho zmien v zostave. Veľké pochybnosti o víťazovi by nemohli byť ani vtedy, keby SSSR hralo iba s druhou garnitúrou: Boleslavskij, Petrosjan, Tajmanov, Spasskij, Averbach, Korčnoj. Podstatne väčšia zmena je v zostave ČSR, ktorá okrem veľmajstrov Filipa a Pachmana sa skladá z nových reprezentantov: Šefca, Rejfířa, Alstera a Ježka (Ak pravda profesora Rejfířa môžeme rátať medzi nových, veď už pred druhou svetovou vojnou niekoľko ráz reprezentoval ČSR). Podľa posledných výsledkov obídenie majstrov Zíta, Šajtara, Fichtla a Ujtelkyho je oprávnené, veď v posledných turnajoch nedokázali dosiahnuť uspokojivý športový úspech. Keďže ČSR na posledných dvoch šachovniciach nebude mať vo svetovom meradle vynikajúcich hráčov, sme toho názoru, že opätovné získanie štvrtého miesta bude pre ČSR čestným výsledkom na tejto olympiáde. Avšak iná by bola situácia, keby sme, povedzme, na štvrtej šachovnici dokázali získať 13½ bodov zo 16 partií, ako to dosiahol Keres v Amsterdame.

Na ukážku sme tentoraz vybrali partiu zo zápasu SSSR-Juhoslávia, ktorý sa skončil víťazstvom SSSR pomerom 38:26. Petrosjan-Gligorič 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0-0 5.Jc3 d6 6.Jf3 c5 7.0-0 Jc6 8.d5 Ja5 9.Jd2 e6 10.Dc2 e:d5 11.c:d5 Vb8 12.b3 b5 13.Sb2 Ve8 14.Vfe1 Sf5 15.e4 Sd7 16.a4 b4 17.Jb5! (Biely obetuje pešiaka za lepšiu hru svojich figúr. Tlak na stĺpci "a" a ťažkosť obrany a6 túto obeť v plnej miere opodstatňuje.) 17...S:b5 18.a:b5 V:b5 19.Sf1 Vb8 20.Va4 Jb7 21.Db1 a5 22.Da1 c4 (Čierny nemusel síce vrátiť pešiaka, avšak bez tohto ťahu by ostal vo veľmi pasívnom postavení a tomu sa dobrí šachisti usilujú všemožne vyhnúť.) 23.S:c4 Jc5 24.V:a5 Jf:e4 25.S:g7 J:d2 26.Sh6?? (Ako vidieť, postavenie sa trošku zjednodušilo, tlak bieleho už nebol taký zjavný. Po urobenom ťahu dokonca čierny získal ľahkú možnosť výhry, ktorú aj využil. Prirodzene, lepším pokračovaním bolo pre bieleho 26.V:e8+ D:e8 27.Sh6 Jf3+ 28.Kg2, ktoré po slabom Je5 vedie k výhre figúry 29.f4 a po zúfalom De5 dáva bielemu lepšiu koncovku, najmä po Va8. Ako vidieť, aj v tejto partii sa osvedčila šachová zásada: Pozri dôkladne na každý šach, ktorý môžeš dať alebo dostať. Keďže sa biely akosi previnil proti obidvom bodom tejto zásady, nie div, že stratil cenný a zaslúžený bod.) 26...V:e1+ a biely sa vzdal. Poučenie pre každého, že medzišachom možno kryť aj jednoťahovú matovú hrozbu. Pre slabších len toľko, že po 27.D:e1 by nasledovalo Jf3+.


Riešenie šachovej úlohy z tohto čísla – prípadne s riešeniami úloh z ďalších čísel nášho časopisu – zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca septembra 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


36. Hans Gomoluch

11. čestné uznanie

Budapeštiansky turnaj 1932/33

Biely na ťahu dá druhým ťahom matVzad <<  >> Vpred