Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(21.9.1956)Bratislavské polofinále

Po dvojtýždňovom zápolení sa skončili polofinálové turnaje o postup do preboru ČSR. V Chomutove, v Šumperku a v Bratislave došlo k týmto zaujímavým bojom za účasti 16 – 16 účastníkov. Aj keď pri uzávierke nemáme ešte konečné výsledky zo všetkých turnajov, môžeme konštatovať, že v tomto roku sa dostali do popredia mladší šachisti. Medzi postupujúcimi je mnoho odchovancov tzv. chocenskej školy. Budúci prebor ČSR sa bude značne líšiť svojím obsadením od predchádzajúceho. Ak nás radosťou napĺňa táto zpráva, tak zas s poľutovaním treba konštatovať, že slovenskí hráči celkove nepodali očakávaný športový výkon. Hoci všeobecne je jasné, že v šachovom turnaji výkon môže byť ovplyvnený rôznymi okolnosťami, treba sa nad tým zamyslieť. Diváci na bratislavskom turnaji čiastočne boli toho názoru, že slovenským hráčom chýba aj rutina aj teoretické znalosti, a preto sa nemohli vyrovnať ostatným účastníkom.

Víťazom bratislavského turnaja sa stal domáci majster športu dr. Kozma spolu s majstrom športu J. Fichtlom. Obaja podali dobrý výkon a presvedčivo zvíťazili. Do preboru postúpili kandidáti majstra Ježek, Blatný a Holas. Zo slovenských účastníkov dr. Nemec skončil na 10. mieste, Ivančo, dr. Lax a dr. Zóbel sa dostali na posledné miesta konečného poradia.

Na ukážku pekný výkon Fichtla proti Ivančovi: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.S:c6 (Biely si zvolil málo známy tzv. dvakrát odložený výmenný variant, aby vyhol známym variantom.) 6...d:c6 7.De1 (Častejšie sa hráva 7.d3. Urobený ťah zatvára síce vežu f1, ale aj čiernemu sťaží vývin.) 7...Jd7 8.d4 e:d4 9.J:d4 0-0 10.Se3 Sf6 11.c3 Je5 12.Ja3 c5 13.Je2 b6 14.Vd1 De8 15.Jf4 Dc6 16.Jd5 (Obe strany sa usilovali lepšie umiestiť svoje figúry, bielemu sa podarilo dobre centralizovať svojho jazdca. Ťažko je však tušiť, akú úlohu bude mať ešte tento jazdec v partii.) 16...Sd8 17.f4 Jg4 18.f5 Ve8 19.Vf4 (Kritický okamih partie. Máloktorý hráč by bol našiel toto pokračovanie.) 19...J:e3 20.D:e3 Sg5 21.Dg3 S:f4 22.D:f4 (Biely obetoval kvalitu, ale túto čierny musí vrátiť. Čierny nemôže totiž kryť bod c7. Pomerne najlepšie sa zdá pre čierneho ešte ťahom f6 si poistiť kráľovské krídlo.) 22...Sb7 23.f6!! Kh8! (Proti hrozbe bieleho Dg4 g6 Dh6 a Dg7 mat nebolo nič lepšie.) 24.Vd3 c4 (Nedalo sa hrať dobre Ve6, aj keď v celkovom ohodnotení je lepší než urobený ťah, ktorý pre bieleho umožňuje ľahký prevod druhého jazdca do hry.) 25.f:g7+ Kg8 (Prirodzene, chybné by bolo K:g7 pre 26.Vg3+ a Jf6.) 26.Vd4 Dc5 (Na silu tejto väzby sa spoliehal čierny už pri ťahu c4. Isté je, že jazdec nemôže ostať na d5, žiaľ, tlak čierneho na bod e4 nie je taký silný, aby sa čierny dostal do protiútoku.) 27.Jf6+ (Biely naďalej opovrhuje kvalitou.) 27...K:g7 28.J:c4 Ved8? (Hrubá chyba, pravda, po Vad8 by biely tiež ľahko vyhral 29.e5 V:d4 30.c:d4 D:c4 31.Dg5+ Kh8 32.J:e8 atď. Teraz je to jednoduchšie.) 29.Je5 V:d4 (Zbytočné!) 30.Jh5+ a čierny sa vzdal.


Riešenie dvojťažky zašlite na adresu našej redakcie do konca septembra 1956 s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


38. Arthur W. Daniel

I. cena

Falkirk Herald 1933

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred