Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 2. 1969)


Úloha č. 6

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 5. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ke4, Sb1, Jf7, Pb3, f5, h2, h6 (7), č. Kh5, Pb4, d4, h3, h7 (5). Toto je ďalšia súťažná úloha vypísaného turnaja, ale na tému "Herlin".


Riešenie problému č. 3: 1.Vb2-d2 s hrozbou 2.Se2:d3 mat, 1...Vh6:h4 2.Jd7-f6 mat, 1...Jf5:h4 2.Jb5:d6 mat, 1...d3:e2 2.Jb5-c3 mat, 1...Sd6-c5+ 2.Jd7:c5 mat.


Stav súťaže po 3. kole

Š. Burkuš (Tŕňa), M. Berta (Humenné), F. Brídzik (Veľké Revištia), V. Durst (Valašské Meziříčí), M. Holodňák (Prešov), T. Horváth (Valaliky), L. Kočík (Košice), J. Pavlovič (Košice), M. Perháč (Slovinky), I. Pukluš (Veľké Ozorovce), L. Zvada (Biele Vody), E. Roháľ (Tŕňa), J. Fábry (Medzev) a J. Ažaltovič (Rudňany) po 6 bodov. Ing. J. Calko (Brusnica), M. Dovhun (Humenné), P. Durst (Levoča), M. Kochan (Humenné), J. Mušuka (Humenné), E. Cuperová (Vranov nad Topľou), M. Kižik (Košice), L. Kramár (Letanovce), Ľ. Lešňanský (Týn nad Vltavou), M. Murajda (Drienov) a K. Suchár (Prešov) po 4 body. R. Németh (Humenné), M. Vokálová (Prešov), A. Zlatohlavý (Kojatice), J. Köteleš (Košice), J. Štúň (Humenné) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred