Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 12. 1979)


Žartovná úloha č. 801

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kg5, Vb1, Vb7 Sa6, Pf2 (5), č. Kh2, Ph4 (2). Motívom tejto úlohy je skutočná príhoda, ktorá sa prihodila autorovi úlohy pred rokmi na jednom bleskovom turnaji v Bratislave. Je zaujímavé, že nikto na tento prehmat (inak sa to nedá nazvať) neprišiel, až po skončení partie na to upozornil jeden kibic.


Riešenie problému č. 796 od Mariána Križovenského z Vranova nad Topľou. b. Kd4, Dc3, Ph2 (3), č. Kg1, Vh1, Pg2 (3): 1.Dc3-g3 Kg1-f1 (samozrejme nie V:h2 2.De1 mat) 2.Kd4-d3 g2-g1D 3.Dg3-f3+ Dg1-f2 4.Df3:h1+ Df2-g1 5.Dh1:g1+ Kf1:g1 6.h2-h4 a vyhrá. 2...Vh1:h2 3.Dg3:h2 g2-g1D 4.Dh2-e2 mat, 2...Vh1-g1 3.Kd3-d2 (e3) a mat ďalším krokom. Žiaľ, úloha má aj nepríjemný duál po 2.Dg3-f4+ s niekoľkými matmi po ďalšom Kd4-d3 Za objavenie tohto duálu sa priznáva po 1 bode.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

M. Bednár (Kurima) a S. Škerlík (Bardejov) po 27 bodov. A. Kráľ (Bardejov), J. Majerčák (Spišská Belá), A. Nandráži (Kameňany) a J. Šefčík (Bijacovce) po 26 bodov. J. Fábry (Poprad) a J. Majerčin (Košice) po 24 bodov. J. Bazár (Nové Mesto nad Váhom) 22 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 21 bodov. B. Borovský (Spišská Nová Ves) 19 bodov. F. Kubov (Kežmarok) 17 bodov. L. Zvada (Spišská Nová Ves) 15 bodov. M. Andrus (Sabinov) a Š. Pavlík (Gelnica) po 14 bodov. M. Ujlaky (Košice) 13 bodov. V. Kaščák (Bardejov) a Wiravec (Ploské) po 12 bodov. J. Peták (Spišský Hrušov) 11 bodov. D. Hami (Košice) a F. Svozil (Košice) po 10 bodov. J. Osvald (Spišská Nová Ves) 6 bodov. J. Fudala (Košice) 5 bodov. J. Gura (Žilina) 4 body. L. Bleha (Veľké Kapušany) 2 body.


Oprava konečného stavu riešiteľskej súťaže za III. kvartál t. r.: Imrich Bandžuch, 053 61 Spišské Vlachy, Vajanského 24 má nie 31, ale 32 bodov a preto tiež dostane knižnú odmenu.


Odkaz redakcie

Riešenie úlohy treba poslať do troch týždňov po uverejnení, rozhoduje dátum poštovej pečiatky.


Vzad <<  >> Vpred