Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 5. 1984)


Problém č. 1030

MUDr. Vladimír Pribylinec

Nižná na Orave

Mat 2. ťahom (8–12)Kontrolná notácia: b. Kb7, Dg5, Vc7, Sc5, Sf5, Jd7, Jg2, Pe5 (8), č. Kd5, Dh4, Vb2, Sc1, Jc8, Jf6, Pb4, c4, d6, f4, g3, g4 (12), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Dnešná dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...d:e5, Vd2, Je4. Riešenia zasielajte do 14 dní na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1020 (Z. Labai): 1.g4! hr. 2.Dd5+ Kf4 3.Dd4 mat, 1...Jf4 2.De3+ Kd6 3.De7 mat, 1...Jg5 2.Dd5+ Kf6 3.Dd6 mat, 1...Jc7 2.Df5+ Kd6 3.c5 mat. Priemerná strategická trojťažka s motívmi zaclonenia, väzby a blokovania. Skladbu určite nemožno zaradiť medzi autorove najlepšie. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole (po probléme č. 1020)

Za riešenie problémov č. 1016 až 1020 bolo možné získať 5-10-2-2-3 body.

Po 9. kole maximálny bodový zisk činí 35 bodov. (Na dotazy riešiteľov k č. 1014 odpovedáme – max. bodový zisk za tento problém zostáva 6 bodov, pretože variant s 3...Ka3 je rovnocenný s 3...Ka5 aj keď, žiaľ, umožňuje duál. Aj týmto ťahom totiž biely pripravuje pat. 6 bodov teda získal iba ten, kto našiel spomínaný duál.)

Viacerí riešitelia ďalej stratili body pri č. 1017. Situácia na čele teda vyzerá nasledovne. Vedie RNDr. J. Štúň zo Sniny so ziskom 30 bodov. O dva body zaostáva trojica riešiteľov v zložení M. Hlinka (Košice), J. Majerčin (Košice) a M. Perháč (Slovinky). Ďalšie poradie je takéto: 27 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), M. Revay (Spišská Nová Ves), Ing. J. Ružinský (Košice) a RNDr. J. Štec (Košice), 26 bodov: M. Bednár (Kurima), S. Kovaľský (Gelnica), F. Šimko (Prakovce), L. Varga (Čaňa) a L. Wittner (Košice), 24 bodov: J. Holík (Biel), Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves), J. Pašiak (Trebišov), Ing. L. Radi (Malý Horeš), 23 bodov: J. Boroviak (Levoča), E. Dendis (Levoča), M. Jurkovský (Prešov), Z. Jurušová (Levoča), D. Kall (Prešov), M. Lojkovič (Levoča), F. Paluška (Michalovce), 22 bodov: Ing. J. Holubec (Košice), J. Kolenčík (Levoča), Ľ. Majoroš (Košice), O. Štofko (Bijacovce), 21 bodov: A. Kráľ (Bardejov), 18 bodov: J. Heinrich ml. (Moldava nad Bodvou), 17 bodov: J. Fabiny (Hnilčík), F. Kubáni (Poprad), V. Ressler (Michalovce), K. Suchár (Prešov), 15 bodov: M. Ruščák (Šebastovce), 14 bodov: PhDr. L. Fuchs (Stakčín), 12 bodov: J. Dubecký (Košice), D. Kurilla (Stakčín), A. Mitrík (Mníšek nad Hnilcom), L. Papp (V. Kapušany), ďalej nasledujú riešitelia s menej ako 12 bodmi.


Vzad <<  >> Vpred