Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 8. 1965)


Úloha č. 18

Alexander Pituk

II. cena

Práca 1949

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Ke1, Dd2, Vg4, Se6, Ja4, Jd3, Pc4, e3, f2 (9), č. Ke4, Jd1, Jg6, Pb6, c5, c6, e2, e7, f3, f4 (10).


Riešenie problému č. 16: 1.Ve3-e7 (hrozí mat nasledujúcim ťahom 2.Sf4-e3 mat, čo je určitým nedostatkom úlohy), 1...Jc5-e6 2.Ve7-d7+ Sb7-d5 3.Jh4-f3 mat, 2...Vg5-d5 3.Jh4-f5 mat, 1...Vg5-e5 2.Jh4-f5+ Ve5:f5 3.Sf4-e3 mat, 1...Sb7-e4 2.Jh4-f3+ Se4:f3 3.Sf4-e3 mat. Na iné obrany nasleduje mat už druhým ťahom.


Stav súťaže po 3. kole

S. Vokál (Prešov) 9 bodov. inž. J. Karel (Praha) 8 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice), M. Murajda (Drienov), J. Pukluš (Veľ. Ozorovce) a M. Servátka (Hnilčík) po 7 bodov. M. Murajda (Drienov) a J. Murajdová (Drienov) po 5 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), J. Fábry (Medzev), J. Gaján (Sp. Podhradie), Dr. A. Novotný (Sabinov), Dr. M. Svoboda (Medzilaborce) a L. Zvada (Biele Vody) po 4 body. J. Dzuriš (Giraltovce) a J. Mušuka (Humenné) po 2 body.


Odkaz redakcie

Stanislav Vokál, Prešov: Vami zaslaný samomat 2. ťahom je príliš jednoduchý a pre uverejnenie sa nehodí. Tiež vaša remízová štúdia je vlastne elementárnou pešiakovou koncovkou. Veríme, že od vás dostaneme niečo lepšie.


Vzad <<  >> Vpred