Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 6. 10. 1963)


Úloha č. 20

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: b. Kb8, Dh1, Vc6, Vg1, Sd3, Sf8, Jg8, Pc4, e3 (9), č. Ke5, Vg2, Vh7, Jg5, Pf4, g7, h3 (7).


Riešenie problému č. 18: 1.f6-f7 Vg6-a6+ (na 1...Vf6 nasleduje Sc1-a3 a jasná výhra a na 1...Vg6-g8 2.f7:g8D+ a3 Jf5-e7+ s výhrou) 2.Sc1-a3 Va6:a3+ 3.Ka1-b2 Va3-a2+ 4.Kb2-c1 Va2-a1+ 5.Kc1-d2 Va1-a2+ 6.Kd2-a3 Va2-a3+ 7.Ke3-f4 Va3-a4+ 8.Kf4-g5 Va4-g4+ 9.Kg5-h6 Vg4-g8 (je jasné, že nejde 9.Kg5:g4 pre Sc8:f5+ a 10.Kh8-g7 s remízou) 10.Jf5-e7 Sc8-e6 11.f7:g8D+ Se6:g8 12.Je7-g6 mat. Pokus bieleho urýchliť výhru ťahom 4.Kb2-c3 nevedie k cieľu, lebo čierny hrá 4...Va2-a3+ 5.Kc3-b4 5...Va3-b3+ (veža je stále nedotknuteľná pre Sc8-e6+ s nasledujúcim Se6:f7) 6.Kb4-a4 Sc-d7+ a aspoň remíza. Ak biely hrá 6.Kb4-c5 nasleduje 6...Vb3-c3+ 7.Kc5-d4 (d5, d6) Vc3-d3 a buď 8...Vd8 alebo 8...Vd7+ a potom V:f7 alebo keď čierny hrá 8.Kd4:d3 Sc8:f5+ 9.Kh8-g7 s remízou. Túto peknú štúdiu, ktorá bola odmenená v súťaži novín "Lelo" I. cenou, nevyriešil nikto. Tým niekoľkým riešiteľom, ktorí uviedli aspoň správny začiatok, čo bolo pomerne ľahké, sa priznáva po 1 bode.


Stav súťaže po 5. kole

M. Cyprian (Dubnica n/V.), I. Dzuriš (Giraltovce), K. Suchár (Prešov), L. Zvada (Biele Vody) po 11 bodov. B. Baťalík (Prakovce), B. Lojkovič (Jelšava) a V. Danková (Košice) po 10 bodov. Ž. Čarnogurská (N. Žipov), J. Gaján (Sp. Podhradie), A. Heinrich st. (Jasov), T. Horváth (Valaliky), J. Ličko (Košice), P. Polák (N. Žipov), I. Pukluš (Chrasť n/H.), Šachový krúžok pri ZDŠ v Nižnom Žipove a A. Rácz (Moldava n/B.) po 9 bodov. J. Fábry (Hranovnica), J. Kolpak (Prešov), J. Ružinský (Košice) a F. Vollay (Prešov) po 7 bodov. J. Pirchala (Kežmarok) a A. Kalita (Humenné) po 6 bodov. J. Bovan (Humenné), J. Gmitter (Bardejov) a J. Mušuka (Humenné) po 5 bodov. P. Blišťan (Sp. Nová Ves), J. Hamrák (Šaca) a I. Javor (Sp. Podhradie) po 4 body. Inž. J. Karel (Praha), J. Bakalár (Šar. Poruba) a V. Špilár (Košice) po 3 body. E. Pelc (Vrútky) a P. Rybanský (Prešov) po 2 body.


Odkaz redakcie

I. Dzuriš: Váš protest je oprávnený a 2 body za škodlivé duály pri úlohe č. 15 sa vám pripočítajú. Čo sa týka vášho návrhu, aby sa do našej rubriky dávali aj úlohy neortodoxné, zatiaľ väčšina riešiteľov neodporúča. Na počte bodov za jednotlivé typy úloh tak ďaleko nezáleží, len keď je dodržané určité odstupňovanie. O určitej zmene sa dá uvažovať, preto vyzývame našich čitateľov, aby sa k tejto otázke vyjadrili.


Vzad <<  >> Vpred