Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 6. 1970)


Úloha č. 23

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Biely odvolá svoj posledný krok a dáva jednoťahový mat.Kontrolná notácia: b. Kh4, Va7, Sh7, Pd4, f6 (5), č. Ke6 (1). Myslíme si, že úloha je jasná: Posledný krok urobil biely, ale ak by biely ťahal inak, tak mohol dať čiernemu mat. Za riešenie tejto úlohy sa priznávajú 2 body.


Riešenie problému č. 20: 1.Dg1-g5 Kd4:e3 2.Dg5-g1+ f3-f2 3.Dg1:f2 mat, duál: 2.Dg5-e7 Ke3-d4 3.De7-c5 mat, 1...Sc1:b2 2.Dg5:f4+ Kd4:c3 3.Df4-b4 mat, 1...Sc1:e3 2.Dg5-f6+ Kd4-d5 3.Df6-d6 mat, 1...Kd4-e5 2.Dg5-e7+ Ke5-d4 3.De7-c5 mat, 1...c6-c5 2.Dg5-f6+ Kd4:e3 3.Df6-e5 mat. Ostatné varianty sú zrozumiteľné.


Stav kvartálnej súťaže po 8. kole

M. Kižik (Košice) 28 bodov. Š. Burkuš (Drienovec) a P. Durst (Levoča) po 19 bodov. V. Durst (Valašské Meziříčí) a L. Kočík (Košice) po 17 bodov. Dr. A. Novotný (Košice) 15 bodov. F. Šveda (Kežmarok) 14 bodov. T. Horváth (Valaliky) a A. Zlatohlavý (Kojatice) po 8 bodov. G. Koritšanský (Smrečany) 5 bodov. M. Berta (Humenné), J. Mušuka (Humenné), J. Polák (Poprad), F. Talpaš (Košice) a J. Varga (Ďurkov) po 4 body. R. Fudala (Giraltovce), Murajda (Drienov) a V. Rajna (Košice) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred