Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 8. 1987)


Problém č. 1213 – originál

MUDr. Vladimír Pribylinec

Nižná na Orave

Mat 2. ťahom (10–6)Kontrolná notácia: b. Kc8, Db1, Va5, Vc3, Sb2, Sh3, Jd2, Jd8, Pf2, f3 (10), č. Kd5, Vg4, Sd6, Jc5, Pc4, e5 (6), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Celosvetový trend dvojťažiek sleduje aj dnešná originálna práca. Pre pochopenie jej novostrategického obsahu treba objaviť jednu tematickú zvodnosť i jednu zdanlivú hru. Autor pracuje so zámenami funkcií ťahov a nechýbajú, samozrejme, ani zámeny matov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1207 (V. G. Tretjak): Nájsť správny úvodník nebolo pre väčšinu riešiteľov ťažké. 1.Dg7! s hrozbami 2.Jd6, Jg3, D:g5 mat. Čierny sa bráni tromi poloobranami (a to doslovne poloobranami, lebo kryjú stále iba dve z troch hrozieb, preto sa aj téma Fleckova zvykne nazývať témou poloobrán), po ktorých vychádza len jeden z trojice hrozbových matov. 1...S:h4 2.Jd6 mat, 1...Se7 2.Jg3 mat, 1...V:e4 2.D:g5 mat. A na dôvažok ešte jeden opakujúci sa mat po 1...Jf7 2.Jg3 mat. Vkusná drobnosť s veľmi známou témou pre začínajúceho autora vhodná myšlienka s adekvátnym podaním. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Skladateľské súťaže

Maďarský šachový zväz vypísal dve medzinárodné skladateľské súťaže: A. Bata-80, turnaj na dvojťažky. Rozhodcom je sám jubilant Lörinc Bata. Riaditeľom je József Szöghy, Rómer Floris u. 46, H-1024 Budapešť (Maďarsko). B. Földeák-70, turnaj pre mnohoťažky, mat desiatym a vyšším počtom ťahov. Rozhodcom je opäť jubilant Árpád Földeák, riaditeľom je Béla Majoros, Kossuth u. 2, H-8418, Bakonyoszlop (Maďarsko). V každom turnaji sú pripravené ceny v hodnote 2000 forintov. Zásielky na diagramoch s plným riešením, menom a adresou autora treba zasielať na adresy riaditeľov najneskôr do 30. 9. 1987.

Poľský časopis "Gazeta Czestochowska" vypísal turnaje v nasledovných oddeleniach: dvojťažky, pomocné maty, samomaty. Rozhodcom je Mariusz Limbach. Zásielky treba posielať na adresu: Gazeta Czestochowska, ul. Kilinskiego 38, skr. poczt. 91, 42-200 Czestochowa (Poľsko).


Vzad <<  >> Vpred