Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 6. 1979)


Úloha č. 775

Ján Peták, Spišský Hrušov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (11–11)Kontrolná notácia: b. Kf4, Dd3, Va8, Sg3, Jd7, Pa5, a6, b5, b7, g5, h5 (11), č. Kc7, Vh8, Sa7, Sf3, Jc2, Jg1, Pc5, e2, f7, g6, h3 (11). Máme dojem, že je to prvotina ďalšieho začínajúceho autora. (Nejedná sa o prvotinu. Prvotina bola uverejnená pod č. 731)


Riešenie problému č. 770 od Jána Fábryho z Popradu. b. Kg4, Dd3, Ve8, Sd8, Jb5, Jf5, Pg6 (7), č. Ke5, Sc7, Sh7, Jc6, Jd5, Pe3, e6, f4 (7): 1.Jf5-g7 s hrozbou 2.Ve8:e6 mat, 1...Sh7-g8 (f5) 2.Dd3-f5 mat (:f5 mat) 1...Jc6:d8 (d4) 2.Dd3-d4 mat (:d4 mat) 1...Jd5-f6+ 2.Sd8:f6 mat, 1...Jd5-e7 2.Sd8:c7 mat, 1...Jc6-e7 2.Dd3-d4 mat. Ostatné kroky čierneho nemajú význam.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

V. Pipta (Trebišov) 29 bodov. I. Dzuriš (Bardejov), Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), M. Slovinský (Smolnícka Huta) a S. Škerlík (Bardejov) po 25 bodov. A. Nandráži (Prešov), J. Šefčík (Bijacovce) a V. Skalský (Košice) po 24 bodov. J. Wiravec (Ploské) 23 bodov. J. Peták (Spišský Hrušov) 21 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 20 bodov. J. Fedor (Jaklovce), Z. Hrica (Malacky) a J. Novák (Krompachy) po 19 bodov. J. Majerčin (Košice) 18 bodov. A. Kráľ (Bardejov) a Vojtech Kaščák (Bardejov) po 17 bodov. J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) 16 bodov. O. Štofko (Bijacovce) 15 bodov. M. Bednár (Kurima) a J. Fábry (Poprad) po 14 bodov. Jozef Fabiny (Bindt) 13 bodov. L. Bleha (Veľké Kapušany) a F. Svozil (Košice) po 12 bodov. Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

M. Bednár, Kurima: Vaša dvojťažka (Ka6, Ka4) má vedľajšie riešenie: 1.Vd5-a5+ b6:a5 2.Je4-c5 mat.

Nepodpísaný riešiteľ, ktorý urgoval body pre V. Skalského: Body V. Skalského sú v poriadku, ale bez vášho podpisu a udania mena nevieme, komu máme body pripísať.


Vzad <<  >> Vpred