Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 3. 1990)


Problém č. 1997

Sven Trommler, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1998

Michail Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+9=22)Kontrolná notácia: 1997: bKe6 De2 Va3 Vc1 Sd8 Sf5 Ja5 Jg5 Pc6 (9), čKd4 Jd2 Je5 Pc4 c5 d5 d6 e3 f4 (9) – dvojťažka, 1998: bKb8 Dg7 Vb3 Vc2 Sc5 Sh5 Ja6 Je3 Pd5 d6 f2 f5 g3 (13), čKe4 Dc1 Ve2 Sh1 Jc8 Jh3 Pd3 d4 e5 (9) – dvojťažka.

V č. 1997 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenie typu Z–32–33 a v č. 1998 typu Z–32–66. Tešíme sa aj na vaše komentáre k obom skladbám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1977 (Cumpe) z 28. 12. 1989. Autorova intencia: čierny vráti K:d7:Vc6, biely vráti c7:d8J(S) a 1.c7:b8J mat, no aj vedľajšie riešenie: čierny vráti Db5:b8D (biela), biely vráti d7–d8D a 1.Dd8–d6 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Ladislav Csikász, Dunajská 11, 931 01 Šamorín.

Riešenie problému č. 1979 (Nemček) z 4. 1. 1990. Zdanlivé hry 1...V:c6, V:f3 2.Vb1, Va2 mat. Rieši 1.Jd4 hr. 2.Df6 mat, 1...V:c6, V:f3, K:d4 2.J:c6, J:f6, Vb4 mat. Dvojfázová zámena matov s dobrým úvodníkom (L. Salai, Martin). Prostá zámena dvoch matov je kombináciou jednoduchosti a motivačnej jednoty hry v jednotlivých fázach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1980 (Nemček) z 4. 1. 1990. Zdanlivé hry 1...Vc5, Je5 2.d:c5, d:e5 mat. Zvodník 1.Dc3? hr. 2.D:a5 mat, 1...Vc5, Je5 2.D:c5, V:e5 mat, viazne na 1...Vb5! Rieši 1.D:e3 hr. 2.Df3 mat, 1...Vc5, Je5 2.V:c5, D:e5 mat. Vybrúsená trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–26 v "malej symetrii" (L. Salai, Martin). Napriek núkajúcej sa 4. fáze s matmi vežami na d6, bohaté využitie bieleho T, ktoré vytvárajú aktívne kamene (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred