Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 1. 1967)


Úloha č. 3

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 3. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: b. Kd4, Je3, Pa4, d5, f5 (5), č. Kd6, Ja7, Jg3, Pa5, b7, c7 (6). Začína čierny a hrá tak, aby biely mu mohol dať mat 3. ťahom.


Riešenie problému č. 1: 1.Je4-f6 (hrozí 2.Jf6-g4 mat), 1...e5-e4 2.Dd6:f4 mat, 1...Jf4-e2 2.Vf2:f3 mat, 1...Jf3-d4 2.Dd6:d5 mat, 1...Jf4 ľub. 2.Jf6-d5 mat, 1...Jf3 ľub. 2.Dd6-d2 mat.


Stav súťaže po 1. kole

J. Fábry (Medzev), A. Heinrich st. (Jasov), T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice), B. Klescht (Košice), J. Pukluš (Veľké Ozorovce) a S. Vokál (Prešov) po 2 body. O. Palinský (Michalovce) 1 bod, lebo riešenie nebolo úplné.

Konečný stav súťaže za IV. kvartál 1966 zostal bez zmeny.


Knižné odmeny dostávajú

B. Klescht, Košice, S. Vokál, Prešov, V. Andrejčuk, Svit a J. Hanuliak, Košice.

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký, technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred