Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 1. 1967)


Úloha č. 1

Ferenc Fleck

Novoročný pozdrav 1948

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Kh8, Dd6, Vf2, Vh4, Sa8, Sg3, Jb5, Je4, Pc2 (9), č. Ke3, Vb3, Vb4, Sa1, Sd1, Jf3, Jf4, Pe5, g6, h2 (10). Táto úloha bola vyhodnotená ako najlepšia maďarská dvojťažka z rokov 1945-1950.


Riešenie problému č. 25: 1.Jf6-d7 (hrozí 2.Vg6-f6 mat), 1...Dg4-d4 2.Vg6:g5 mat, 1...Dg4-e4 2.De3:g5 mat, 1...Dg4-f4 2.De3-e6 mat, 1...Dg4-g3 2.Vc2:c4 mat, 1...Dg4-g2 2.Vc2:g2 mat, 1...Dg4-g1 2.De3:f3 mat, 1...Jc6~ 2.De3-e5 mat, 1...Vf3:e3 2.Vc2-f2 mat.


Stav súťaže po 6. kole

V. Andrejčuk (Svit), J. Hanuliak (Košice), M. Kižik (Košice), B. Klescht (Košice), A. Starinec (Chmin. Nová Ves), S. Vokál (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 15 bodov. J. Murajdová (Drienov), Marek Murajda (Drienov), Matúš Murajda (Drienov) po 12 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) 11 bodov. F. Šimko (Prakovce) 10 bodov. M. Vokálová (Prešov) 9 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), Dr. A. Novotný (Prešov) po 8 bodov. M. Holodňák (Prešov) a T. Horváth (Valaliky) po 6 bodov. V. Rajnec (Košice) 2 body.


Odkaz redakcie

J. Murajdová, Marek Murajda a Matúš Murajda (všetci Drienov): Vášmu protestu nemôžeme vyhovieť, lebo aj v minulosti sa v podobných prípadoch postupovalo rovnakým spôsobom.

Každé riešenie musí obsahovať všetky varianty a u štúdií musí byť dovedené do úplne jasnej pozície, alebo do matu (patu).


Upozornenie šachistom

Vzhľadom na zväčšený rozsah strán Východoslovenských novín, rozširujeme aj šachovú rubriku tak, že šachový kútik bude v každom sobotňajšom čísle nášho denníka. Šachovú rubríku chceme obohatiť aj obsahove, preto vyzývame našich popredných šachistov, aby nám zasielali najhodnotnejšie a najzaujímavejšie partie odobraté v oddielovom, okresnom alebo krajskom majstrovstve jednotlivcov respektíve družstiev. Partie musia byť zohraté v rámci Východoslovenského kraja, môžu byť staré najviac rok a podľa možnosti majú byť opatrené poznámkami. Samozrejme, musí byť vždy uvedená príslušná súťaž, mená hráčov, dátum a miesto zohratia. Najlepšie partie budeme postupne uverejňovať.

Riešenie každej úlohy treba poslať najneskôr do 14 dní od uverejnenia. Rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.


Vzad <<  >> Vpred