Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(1.1.1940)Gambit dámy

Gambit dámy a otvorenie hry pešcom dámy patrí k najobľúbenejším začiatkom partie. Príčina toho je úplná bezpečnosť bieleho, vylučujúca akákoľvek prekvapenie na začiatku hry. Jedna varianta dámskeho gambitu, ktorú zahrali medzi sebou R. P. Michell – Dr. S. Tartakower.

R. P. MichellDr. S. Tartakower: 1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6 3.Jb1-c3 b7-b6 4.c4:d5 e6:d5 5.Jg1-f3 Sc8-b7 6.Sc1-f4 Sf8-d6 7.Sf4:d6 Dd8:d6 8.e2-e3 Jg8-f6 9.Dd1-a4+ c7-c6 10.Sf1-d3 0-0 11.0-0 c6-c5 12.d4:c5 b6:c5 13.Vf1-d1 Jb8-d7 14.Da4-a3 Vf8-e8 15.Sd3-b5 (Obidva posledné ťahy bieleho sú len stratou tempa.) 15...Ve8-e6 16.Jc3-e2 Jd7-e5! 17.Jf3:e5 Ve6:e5 18.Va1-c1 a7-a6! 19.Sb5-d3 Va8-c8 20.Je2-g3 h7-h5! (Pripravuje peknú kombináciu.) 21.e3-e4 h5-h4! 22.Jg3-f5 Ve5:f5! 23.e4:f5 Jf6-g4 24.Kg1-f1 Dd6-f4 25.f2-f3 (Ani iné ťahy nestačia k záchrane partie.) 25...h4-h3! a biely sa vzdal.


Rozlúštenie úloh z č. 7

Úloha č. 9: 1.f4 V:g3 2.d4 Jd3, 1...J:d3 2.Dc4+ K:d6, 1...V:d3 2.Je4 Vd5.

Úloha č. 10: 1.Jf1 Kf5 2.Sg6+ K:g6 3.Jg3 c4, 1...Kf3 2.De3+ Kg2 3.Dg3+ K:f1, 1...Kg4 2.Se6+ Kf3 3.Sh3 Kf2, 1...Kf5 2.Sg6+ Kg4 3.De3 c5.

Úloha č. 11: 1.Df5 Vf5 2.Jb6+ Kc5, 1...c5 2.Df7+ Ve6, 1...c5 2.Df7+ Sb5.

Úloha č. 12: 1.Sc3 c:b4 2.Sd2 b:a3 3.Vc6 a:b2 mat, 1...c4 2.Dd3+ c:d3 3.S:b3+ J:b3 mat.


Nové úlohy

 

Úloha č. 13František Prokop

Národní listy 1930

Samomat 3. ťahom (7–4)


Úloha č. 14Ilja Mikan

2. čestné uznanie

Národní politika 1935

Mat 3. ťahom (5–15)Úloha č. 15František Prokop

Československý šach 1930

Samomat 4. ťahom (8–5)


 

Úloha č. 16N.N.

Mat 3. ťahom (9–5)Úloha č. 13: b. Ka1, De4, Vb8, Sb5, Se1, Pa2, c2 (7), č. Ka5, Vc3, Sh8, Jb1 (4) – samomat 3. ťahom.

Úloha č. 14: b. Kg1, Dg4, Vf2, Jc4, Jd3 (5), č. Kd1, Va8, Vb5, Sa4, Sb8, Jf1, Jh2, Pa6, c6, d7, d4, f4, f3, g7, h6 (15) – mat 3. ťahom.

Úloha č. 15: b. Kc1, De2, Va5, Vc5, Sc3, Ja1, Jb7, Pf7 (8), č. Ka3, Sa4, Sb8, Pa2, e3 (5) – samomat 4. ťahom.

Úloha č. 16: b. Ka1, Dd6, Vc5, Vh2, Sc1, Jb5, Pc2, g2, g4 (9), č. Ke4, Df7, Jd5, Je5, Pd7 (5) – mat 3. ťahom.

Rozlúštenie treba poslať do 20. januára na vedúceho rubriky.


Stav šachového turnaja: F. Longauer 22, Š. Hrušovský 21, F. Fridrich 21, O. Kobetič 19, A. Hajduczký 11, K. Dubecký 5, J. Jančura 4, G. Pekár 3.

Odmenu za správne rozlúštenie dostávajú: A. Hajduczký a to knihu: Matka, K. Dubecký, knihu: Mám sa výborne.


Vzad <<  >> Vpred