Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(15.2.1940)Španielska hra

Vznikne po ťahoch: 1.e2-e4 e7-e5 2.Jg1-f5 Jb8-c6 3.Sf1-b5

Táto hra bola veľmi obľúbená ešte na začiatku tohto storočia a dlho bola považovaná za veľmi nebezpečnú, lebo obrana je ťažká a jednotlivé jej systémy sú složité.

Jedna ukážka španielskej hry, ktorú zahrali medzi sebou:

KeresDr. Alechinin

1.e2-e4 e7-e5 2.Jg1-f3 Jb8-c6 3.Sf1-b5 a7-a6 4.Sb5-a4 d7-d6 5.c2-c4 Sc6-d7 6.Jb1-c3 g7-g6. (Tento systém, ktorý zaviedol v svojej obrane Steinitz, používa aj dr. Alechinin v tejto partii.) 7.d2-d4 Sf8-g7 8.Sc1-e3 Jg8-f6? (Tieto ťahy už jasne potvrdzujú, že Alechininov systém v tomto otvorení bol zlý.) 9.d4:e5! d6:e5 10.Se3-c5 Jf6-h5 11.Jc3-d5 Jh5-f4 12.Jd5:f4 e5:f4 13.e4-e5! g6-g5. (Urobený ťah situáciu čierneho len zhoršuje.) 14.Dd1-d5 Sg7-f8 15.Sc5:f8 Vh8:f8 16.0-0-0 Dd8-e7 17.Sa4:c6 Sd7:c6 18.Dd5-d3 Sc6-d7 19.Jf3:g5! 0-0-0 20.Jg5-f3 f7-f6 21.e5:f6 Vf8:f6 22.Vh1-e1 De7-b4. (Pozícia čierneho je už beznádejná.) 23.Dd3:d7+ čierny sa vzdal.


Rozlúštenie úloh z č. 9

Úloha č. 13: 1.De7 Sd4 2.Da3+ J:a3 3.S:c3+ S:c3 mat, 1...Jd2 2.Da7+ Kb4 3.a3+ V:a3 mat.

Úloha č. 14: 1.Dh5 d5 2.D:h2 c4 3.V:f1 mat, 1...Sc2 2.V:f1+ J:f1 3.D:f3 mat, 1...Vg5+ 2.D:g5 g5 3.Jcb2 mat, 1...Sc2 2.V:f1+ Ke2 3.Jc1 mat.

Úloha č. 15: 1.f8V Sh2 2.Sb2+ Kb4 3.Vf4+ S:f4 4.Dd2+ e:d2 mat, 1...Se5 2.Sb4+ K:b4 3.Vc4+ Ka3 4.Db2+ S:b2 mat, 1...Sa7 2.Sb4+ K:b4 3.Vc4+ Ka3 4.D:e3+ S:e3 mat.

Úloha č. 16: 1.Vh5 D:h5 2.V:d5 Dh8 3.Jc3 mat.


Nové úlohy

 

Úloha č. 17K. Dubecký

Mat 3. ťahom (8–7)


Úloha č. 18František Prokop

Českoslovenký šach 1928

Samomat 3. ťahom (7–2)Úloha č. 19Alexandr Galickij

Šachmatnoe obozrenie 1902

Mat 4. ťahom (8–7)


Úloha č. 20František Prokop

Českoslovenký šach 1930

Samomat 4. ťahom (8-5)Úloha č. 17: b. Kg5, Df3, Vd2, Sb8, Ja6, Pa4, c3, h2 (8), č. Ke5, Vd6, Pa5, c4, d3, e6, g7 (7) – mat 3. ťahom.

Úloha č. 18: b. Ke1, Dc1, Vc4, Vf1, Sf2, Jc2, Jd6 (7), č. Kd3, Pd5 (2) – samomat 3. ťahom.

Úloha č. 19: b. Kd3, Vf3, Sc6, Se1, Jd6, Pc2, f6, g5 (8), č. Kg4, Sh5, Jh8, Pf7, f4, g6, h6 (7) – mat 4. ťahom.

Úloha č. 20: b. Kg4, Dg1, Va4, Vd1, Sc2, Jb2, Jc3, Ph3 (8), č. Ke3, Vf2, Pc6, g7, g6 (5) – samomat 4. ťahom.


Vzad <<  >> Vpred