Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(1.3.1940)Odborné výrazy

Začiatočník musí sa oboznámiť nielen s chodom a hodnotou šachových figúr, ale i s odbornými výrazmi, ktoré sa v hre pre rozličné postavenie figúr užívajú.

Najčastejšie sa vyskytuje v hre výraz en prise (čítaj án príz). Je to francúzske slovko a znamená toľko ako na hranie.

En prise môže byť buď, keď figúra nekrytá, ohrozená je figúrou rovnakej hodnoty alebo keď figúra silnejšia ohrozená je slabšou (napr. jazdec pešcom).

Často vyskytujú sa v hre výrazy: výmena a strata kvality.

Výmena vznikne vzájomným braním figúr rovnakej hodnoty, teda veža za vežu, jazdec za strelca atď.

Strata kvality zase vznikne, keď sa vymení figúra väčšej hodnoty za figúru menšej hodnoty (napr. strelca za pešca).

Rozličné označenie sa užíva pre rozličné postavenie pešcov. Spojenými pešcami nazývame tých, ktorí stoja vedľa seba a vzájomne sa kryjú (napr. a3, b4, c3).

Dvojpešcom nazývame dvoch za sebou stojacich pešcov tej istej farby. Troch za sebou stojacich pešcov nazývame zasa trojpešcom (napr. c2, c3, c4).

Pešci, ktorí stoja pred dámou a kráľom, volajú sa strednými.

Izolovaný (osamotený) pešec volá sa ten, ktorý nemá pešcov súsedných, ktorí by ho kryli. Opozdený pešec je zasa ten, ktorý za susedným pešcom ostal niekoľko polí vzadu a v ďalšom postupe je zdržovaný nepriateľským pešcom.

Voľný pešec je ten, ktorý na svojej ceste nemôže byť zadržaný ani jedným nepriateľským pešcom.

Postavenie, v ktorom nemožno odtiahnuť figúru, lebo by vznikol šach, alebo ohrozenie nejakej veľmi cennej figúry (napr. dámy), nazýva sa viazanie.

Keď dva nepriateľskí králi stoja proti sebe, vzniká opozícia.

Dôležitým pojmom je získanie a strata tempa (času). Tempo strácame buď zbytočným ťahom na pole, ktoré už nasledujúcim ťahom musíme opustiť, alebo keď figúrou dva razy ťaháme, hoci sme sa jedným ťahom mohli dostať na určité pole.

S pojmom získanie tempa úzko súvisí nevýhoda ťahu. Toto postavenie vznikne, keď strana, ktorá je na ťahu, práve tým prehráva, že musí ťahať.

Konečne vyskytuje sa ešte pojem obeta. Obetovať značí, zbaviť sa úmyselne nejakej figúry bez náhrady, alebo vymeniť figúru väčšej hodnoty za figúru menšej hodnoty.

Športového významu sú ešte výrazy match (čítaj metč) a šachový turnaj. Match je sohranie určitého počtu partií, aby sa zistilo, ktorý z oboch hráčov je silnejší. Turnaj je zas zápas viacerých hráčov, z ktorých každý s každým sohrá určitý počet partií. Podľa počtu bodov dostanú účastníci určené ceny.


Štúdiový šach

N.N.

Biely na ťahu remizuje (2–4)


N.N.

Biely na ťahu nemôže vyhrať (4–3)b. Kc8, Vd3 (2), č. Kh8, Sg8, Pb6, b2 (4) – biely na ťahu remisuje.

b. Kb5 Sa8 Pc5 Pg6 (4), č. Kb2 Va3 Pb6 (3) – biely na ťahu nemôže vyhrať.

Poznámka: Účastníkom turnaja oznamujem, že budúcim číslom končí polročný turnaj. Keďže príspevok pre číslo 11 sa stratil, bude miesto neho určený iný v budúcom čísle.


Vzad <<  >> Vpred