Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 9.

(15.3.1940)Alechinova obrana

Vznikne po ťahoch: 1.e2-e4 Jg8-f6.

Táto obrana, ktorú zaviedol do prakse predošlý majster sveta Alechin, dáva čiernemu celkom bezpečnú hru. Cieľom ťahu Jg8-f6 nie je ani tak útok na pešca e4, ako skôr úmysel zlákať bieleho, aby postupoval pešiakmi v strede a v danom okamihu ho oslabiť.

Podávame tu jednú variantu tejto obrany.

1.e2-e4 Jg8-f6 2.e4-e5 Jf6-d5 3.Jg1-f3 d7-d6 4.d2-d4 Sc8-g4 5.Sf1-e2 Jb8-c6 6.c5:d6 Dd8:d6 7.Jb1-c3 0-0-0 8.Jc3:d5 Dd6:d5 9.Sc1-e3 e7-e5! (Týmto silným ťahom dosahuje čierny lepšej hry.) 10.d4:e5 Sg4:f3 11.g2:f3 (Strelcom nemožno brať (pre stratu pešiaka b2 po: 11...Da5+ 12.Sd2 D:e5+ a 13.D:b2.) 11...Dd5-a5+ 12.Se3-d2 Da5:e5 (Čierny stojí už o mnoho lepšie.) 13.c2-c3 Sf8-c5 14.0-0 Vh8-e8 15.Se2-c4 De5-f5 16.b2-b4 Jc6-e5! 17.Sc4-e2 Sc5-b6 18.f3-f4 Df5-g6+ 19.Kg1-h1 Dg6-c6+ 20.Kh1-g1 Ve8-e6 21.Se2-h5 (Aby zabránil šachu na g6) 21...Vd8:d2! 22.b4-b5 (Je jasné, že vežu nemožno brať pre stratu dámy: 22...Vg6+ 23.S:g6 Jf3+ atď.) 22...Ve6-g6+! 23.Sh5-g4+ (Keď berie vežu, stráca dámu.) 23...Je5:g4. Biely sa vzdal, lebo skorému matu zachrániť už nemožno.


Rozlúštenie úloh z č. 12

Úloha č. 17: 1.Dh1! g6 2.Vg2 K~ 3.Ve2 mat.

Úloha č. 19: 1.Je4! Kf5 2.Sd7+ Ke5 3.c4 Sf3 4.Se3 mat, 1...K:f3 2.Jg3+ Kg4 3.Sd7+ K:g5 4.Je4 mat, 1...K:f3 2.Jg3+ Kg4 3.Sd7+ Kh4 4.Je4 mat.

Úlohy č. 18 a 20 boli chybne uverejnené, preto ich riešenie nepočítam.


Konečný stav šachového turnaja: F. Longauer 39, F. Fridrich 37, O. Kobetič 29, A. Hajduczký 23, Š. Hrušovský 21, K. Dubecký 16, J. Jančura 4, G. Pekár 3.

Poznámka: Nakoľko niektorí ešte neposlali rozlúštenie úloh, ktoré sú poslednými v turnaji, rozhodol som sa vyčkať, aby sa necítili ukrivdení.

V budúcom čísle budú uverejnené hlavné ceny šachového turnaja.


Vzad <<  >> Vpred