Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(15.1.1940)Cieľ hry

Cieľom celej hry je zmariť protivníkovho kráľa. A to sa stane vtedy, keď kráľ nemá už nijakého voľného miesta, na ktoré by mohol vstúpiť. V takom prípade hovoríme, že je šach-mat, čím je hra vlastne skončená.

Môže sa prihodiť, avšak len pri nesprávnej hre, matová katastrófa bielemu v dvoch ťahoch: 1.f2-f3? e7-e5 2.g2-g4? Dd8-h4 mat. Tým dostaneme postavenie, vyznačené na diagrame 3.


Diagram 3


b. Ke1, Dd1, Va1, Vh1, Sc1, Sf1, Jb1, Jg1, Pa2, b2, c2, d2, e2, f3, g4, h2.

č. Ke8, Dh4, Va8, Vh8, Sc8, Sf8, Jb8, Jg8, Pa7, b7, c7, d7, e5, f7, g7, h7.

Takýto mat volá sa "matom bláznov". Sú aj iné skoré matové katastrófy, ale najčastejšie sa vyskytuje hore udaná.

Pri správnej hre nemožno tak ľahko urobiť mat, k tomu sú potrebné složité operácie a veľká duševná kombinačná schopnosť. Pre začiatočníka je najzaujímavejšie toto matové vedenie: 1.e2-e4 e7-e5 2.Jg1-f3 d7-d6 3.Sf1-c4 Sc8-g4 4.Jb1-c3 h7-h6? 5.Jf3:e5! Sg4:d1? (Správne bolo 6...d6:e5 načo biely hral 7.Dd1:g4.) 7.Sc4:f7+ Ke8-e7 8.Jc3-d5 mat. Toto matové vedenie nachodí sa aj v operete od Suppé-a.

Začiatočník nech si toto vedenie dobre preštuduje a osvojí, hlavne pôsobenie jednotlivých figúr mat vytvárajúcich.

Za určitých okolností nemožno docieliť mat, a partia končí sa remisom (nerozhodne).

To sa stane:

1. Keď obidve strany opakujú tri razy po sebe tie isté ťahy alebo celý rad tých istých ťahov. Najčastejším prípadom toho je t. zv. večný šach.

2. Keď sa vyskytne v hre pat. Pat vznikne, ak strana, ktorá je na ťahu, nemôže ani jednou figúrou hýbať, ani kráľom, ktorý síce nestojí v šachu, ale vstúpením na iné pole dostal by sa do šachu, čo však odporuje zákonom hry.

3. Keď figúry, zostávajúce v končiacej hre, nijako nestačia k vytvoreniu matu. Napr. keď obidvom stranám zostane kráľ. Ale ani kráľ s jazdcom alebo strelcom, proti samotnému kráľovi nemôžu vynútiť mat.


Štúdiový šach

Pál Faragó

I. cena

Olympijský turnaj 1936

Biely na ťahu remizuje (4–5)


 

 

N.N.

Biely na ťahu vyhrá (3–3)b. Ke6, Vb4, Pe2, h2 (4), č. Kg5, Pa4, b6, b3, c4 (5) – biely na ťahu remizuje.

b. Ke6, Db3, Jb5 (3), č. Ka5, Da1, Pg4 (3) – biely na ťahu vyhrá.


Vzad <<  >> Vpred