Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(1.12.1939)Kráľ je dušou celej hry. Je o niečo silnejší ako strelec a jazdec. Zasahuje do hry hlavne na koniec. Môže sa pohybovať podobne ako dáma všetkými smermi, ale len o jedno štvorcové pole. Pri svojom pohybe nesmie sa nikdy priblížiť k nepriateľskej figúre tak, aby ho táto mohla brať. Zato kráľ má takú výhodu, akú nemá ani jedna figúra a to je rocháda (rošáda). Rozoznávame dvojakú rochádu: krátku, prevedenú s vežou kráľovou (h), ktorú môžeme označiť: Kh2, Vh3 a dlhú, prevedenú s vežou dámy (a), ktorú môžeme označiť: Kc8, Vd8. Ohrozenie kráľa hlásime slovkom "šach", ale môže sa v hre vyskytnúť aj "dvojitý šach". Začiatoční hráči hlásia nielen "šach", ale aj ohrozenie dámy slovom "gardez" (gardé) (chráňte sa!). Pokročilí hráči nehlásia ani jedno, ani druhé.

Keď kráľ dostane šach, nemôže sa mu vyhnúť rochádou. Keď však raz kráľ ustúpi šachu, stratí právo na rochádu.

Kráľ stojaci na poli c2, môže vkročiť na tieto polia: c1, d1, d2, d3, c3, b3, b2, b1!


Strelec pohybuje sa po šikmom rade polí svojej farby o ľubovoľný počet polí, keď mu iná figúra nestojí v ceste.

Strelec stojaci na poli d4, môže vkročiť na polia: c3, c5, e3, e5!


Jazdec skáče na štvrté pole a berie v podobe písmena L. Má tú zvláštnu výhodu medzi ostatnými figúrami, že pri pohybe mu neprekáža v ceste nijaká figúra.

Jazdec stojaci na poli d4, môže vkročiť na polia: e2, f3, f5, e6, c6, b5, b3, c2!

Strelec a jazdec sú čo do sily rovnocenní a volajú sa tiež ľahkými figúrami.


Pešiak je čo do sily najslabšou figúrou na šachovnici. Pohybuje sa riadne len o jedno pole napred. Zvláštnou výsadou pešiaka je, že môže, ale nemusí s počiatočného postavenia urobiť aj dva kroky. Inou výsadou pešiaka je, že keď dosiahne posledného radu na šachovnici, nemôže ostať ďalej pešiakom, ale môže sa premeniť na hociktorú inú figúru svojej farby, okrem kráľa. Čo sa týka brania, pešiak berie šikmo napravo alebo naľavo o jedno pole. Keď ale ťahá pešiak s počiatočného postavenia o dva kroky a dostane sa pritom vedľa nepriateľského pešiaka, vtedy nepriateľský pešiak má ho právo brať mimochodom "en passant" (an passan).

Pešiak stojaci na poli c2, môže vkročiť na polia: c3, c4, b3, d3.


Rozlúštenie úloh z čísla 5

Úloha č. 6: 1.Da1!

Úloha č. 8: 1.Dg2! 1...Jg3 2.V:f2+ J:g2 3.Va2 mat, 1...Se4 2.Dg8+ Ka7 3.Db8 mat, 1...J:g2 2.Vf6 ~ 3.Va6 mat, 1...Jg6 2.Vf8+ Ka7 3.Va8 mat, 1...Sg6 2.V:c3+ Jd5 3.Va3 mat, 1...Sg3 2.Vf1+ Se4 3.Va1 mat.


Nové úlohy

Úloha č. 9Vladimír Pachman

Národní osvobození 1936

Mat 3. ťahom (6–6)


Úloha č. 10Miroslav Havel

Nya Dagligt Allehanda 1932

Mat 4. ťahom (4–2)Úloha č. 11Ilja Mikan

2. pochvalná zmienka

Národní politika 1936

Mat 3. ťahom (5–11)


 

Úloha č. 12František Prokop

Jas 1931

Samomat 3. ťahom (9–5)Úloha č. 9: b. Kg7, Dc5, Jg3, Pd6, d3, f3 (6), č. Ke6, Ve3, Sf5, Jb2, Pd7, g4 (6) – mat 3. ťahom.

Úloha č. 10: b. Kf8, De7, Sf7, Je3 (4), č. Kf4, Pc6 (2) – mat 4. ťahom.

Úloha č. 11: b. Ka1, Df3, Vb1, Jd7, Jf2 (5), č. Kc4, Dh6, Vc8, Ve5, Sb7, Pa5, c6, c3, d4, g5, h4 (11) – mat 3. ťahom.

Úloha č. 12: b. Kc1, De3, Ve6, Sa2, Se1, Ja3, Jd8, Pb4, b2 (9), č. Kd5, Vb3, Ja1, Pc5, c2 (5) – samomat 3. ťahom.

Rozlúštenie úloh treba poslať do 20. decembra na vedúceho rubriky.


Stav šachového turnaja: Š. Hrušovský 11, F. Longauer 10, O. Kobetič 9, F. Fridrich 9, A. Hajduczký 6, V. J. Jančura 4, G. Pekár 3, K. Dubecký 3.

Odmenu za správne rozlúštenie úloh dostáva: Oliver Kobetič a to knihu: Mám sa výborne.

Poznámka: Úlohy č. 5 a č. 7 sú chybné, preto ich rozlúštenie sa neboduje. Zároveň prosím účastníkov turnaja, aby pôvodné úlohy posielali správne, lebo ináč prestanú sa vôbec uverejňovať.

Št. Hrušovský: Len úloha riešená všetkými spôsobmi je bodovaná úplne. Ráčte si prečítať rubriku z č. 5. – J. Vašečka: Adresa šachového časopisu "Wiener Schachzeitung" je táto: Verlag der Wiener Schachzeitung, Wien IV. Schäffergasse 13. – O. Kobetič: Ráčte písať zreteľnejšie, aby aj vaše pôvodné úlohy mohly byť uverejnené.


Vzad <<  >> Vpred